Invasiv pneumokocksjukdom hos barn

Basfakta

Definition

  • Invasiv penumokocksjukdom (IPD) är en viktig orsak till sjukdom och död hos små barn.
  • Sjukdomen yttrar sig oftast som pneumoni, meningit, bakteriemi eller sepsis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.