Gå direkt till huvudinnehållet

Invasiv pneumokocksjukdom hos barn

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Folkhälsomyndigheten: Statistik om pneumokockinfektion, invasiv. Hämtad 2022-10-03. www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Pletz MW, Maus U, Krug N et al. Pneumococcal vaccines: mechanism of action, impact on epidemiology and adaptation of the species. Int J Antimicrob Agents 2008; ePUB.
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Ingard Løge, specialist i allmänmedicin och universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, specialist inom barnsjukdomar, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim (rev 2011)