Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

 • Definition:Nekrotiserande mjukdelsinfektioner kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i till exempel subkutan vävnad (cellulit/flegmone), fettväv (panniculit), fascia (fasciit) och muskulatur (myosit).
 • Förekomst:Ovanligt tillstånd.
 • Symtom:Ofta svår smärta (out of proportion), med andra lokala eller allmänna infektionstecken. 
 • Kliniska fynd:Lokal rodnad, missfärgning, värmeutveckling och allmänna tecken på infektion. Eventuellt tecken på organsvikt.
 • Diagnostik:I första hand klinisk misstanke. CRP dock ofta kraftigt förhöjt. Vid misstanke bör patienten remitteras till akutsjukhus utan fördröjning.
 • Behandling:Stödjande behandling vid organsvikt. Kirurgisk revision och antibiotikabehandling bör genomföras så snart som möjligt. 

Basfakta

Definition

 • Nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NMI):
  • Kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i:1
   • Subkutan vävnad (cellulit/flegmone)
   • Fascia (fasciit)
   • Muskulatur (myosit)
  • Nekros betyder vävnadsdöd:2
 • Sådana infektioner innefattar ett brett spektrum av kliniska tillstånd från milda pyodermier till livshotande nekrotiserande fasciit:3
  • De kan spridas mycket snabbt och kan progrediera med upp till 2,5 cm i timmen
  • Utan behandling inträder septisk chock, multiorgansvikt och död inom kort tid
  • Fourniers gangrän är en akut nekrotisk infektion som drabbar pungen, penis och bäckenbotten till följd av skada, operationsingrepp, urinvägsinfektion eller läkemedel
 • Se även GAS-infektioner.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.