Gå direkt till huvudinnehållet

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Nekrotiserande mjukdelsinfektioner kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i till exempel subkutan vävnad (cellulit/flegmone), fettväv (panniculit), fascia (fasciit) och muskulatur (myosit).
Förekomst:
Ovanligt tillstånd.
Symtom:
Ofta svår smärta (out of proportion), med andra lokala eller allmänna infektionstecken. 
Kliniska fynd:
Lokal rodnad, missfärgning, värmeutveckling och allmänna tecken på infektion. Eventuellt tecken på organsvikt.
Diagnostik:
I första hand klinisk misstanke. CRP dock ofta kraftigt förhöjt. Vid misstanke bör patienten remitteras till akutsjukhus utan fördröjning.
Behandling:
Stödjande behandling vid organsvikt. Kirurgisk revision och antibiotikabehandling bör genomföras så snart som möjligt. 
 • Shimizu T, Tokuda Y. Necrotizing fasciitis. Intern Med. 2010;49(12):1051-7. 7
 • Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN, et al. Necrotizing soft tissue infections: Review and current concepts in treatment, systems of care and outcomes. Curr Probl Surg. 2014 Aug; 51(8): 344–362. 17
 • Goh T, Goh LG, Ang CH, Wong CH. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Brit J Surg 2014;101:e119-e125 15
 • Nasser W, Beres SB, Olsen RJ, et al. Evolutionary pathway to increased virulence and epidemic group A Streptococcus disease derived from 3,615 genome sequences. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(17):E1768-76 22
 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se  
 2. Karolinska institutet. Svensk MeSH. Inget datum (Hämtad 2020-08-13). mesh.kib.ki.se  
 3. Hasham S, Matteucci P, Stanley PRW, Hart NB. Necrotising fasciitis. BMJ 2005; 330: 830-3. PubMed  
 4. Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN, Evans HL. Necrotizing soft tissue infections: review and current concepts in treatment, systems of care, and outcomes. Curr Probl Surg. 2014;51(8):344-362. PMID:25069713. PubMed  
 5. Bruun T, Kittang BR, de Hoog BJ, et al. Necrotizing soft tissue infections caused by Streptococcus pyogenes and Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis of groups C and G in western Norway. Clin Microbiol Infect. 2013 Dec;19(12):E545-50. PMID: 23795951. PubMed  
 6. Madsen MB, Skrede S, Perner A, et al. Patient's characteristics and outcomes in necrotising soft-tissue infections: results from a Scandinavian, multicentre, prospective cohort study. Intensive Care Med. 2019 Sep;45(9):1241-1251. PMID: 31440795.
 7. Shimizu T, Tokuda Y. Necrotizing fasciitis. Intern Med. 2010;49(12):1051-7. PMID:20558917. PubMed  
 8. Stevens DL, Bryant AE, Goldstein EJ. Necrotizing Soft Tissue Infections. Infect Dis Clin North Am. 2021 Mar;35(1):135-155. PMID: 33303335. PubMed  
 9. Morgan MS. Diagnosis and management of necrotising fasciitis: a multiparametric approach. J Hosp Infect. 2010 Aug;75(4):249-57. Epub 2010 Jun 9. PMID: 20542593. PubMed  
 10. Skrede S, Bruun T, Rath E, Oppegaard O. Microbiological Etiology of Necrotizing Soft Tissue Infections. Adv Exp Med Biol. 2020;1294:53-71. PMID: 33079363. PubMed  
 11. Cole JN, Barnett TC, Nizet V, Walker MJ. Molecular insight into invasive group A streptococcal disease. Nature Reviews, Microbiology 2011;9: 724-36.
 12. Shiroff AM, Herlitz GN, Gracias VH. Necrotizing soft tissue infections. J Intensive Care Med 2014; 29: 138. pmid:23753218 PubMed  
 13. Singh G, Sinha SK, Adhikary S, Babu KS, Ray P, Khanna SK. Necrotising infections of soft tissues - a clinical profile. Eur J Surg 2002; 168: 366-71. PubMed  
 14. Bersoff-Matcha SJ, Chamberlain C, Cao C, et al. Fournier Gangrene Associated With Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors: A Review of Spontaneous Postmarketing Cases. Ann Intern Med 2019. pmid:31060053 PubMed  
 15. Goh T, Goh LG, Ang CH, et al. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Brit J Surg 2014;101:e119-e125. PMID:24338771. PubMed  
 16. Anaya DA, Dellinger EP. Necrotizing soft-tissue infection: Diagnosis and management. Clin Infect Dis 2007; 44: 705. pmid:17278065 PubMed  
 17. Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN, et al. Necrotizing soft tissue infections: Review and current concepts in treatment, systems of care and outcomes. Curr Probl Surg. 2014 Aug; 51(8): 344–362. PMID:25069713. PubMed  
 18. Phan HH, Cocanour CS. Necrotizing soft tissue infections in the intensive care unit. Crit Care Med 2010; 38: 460. pmid:20724879 PubMed  
 19. Levett D, Bennett MH, Millar J. Adjunctive hyperbaric oxygen for necrotizing fasciitis. Cochran Database Syst Rev 2015; 1: CD007937. pmid:25879088 PubMed  
 20. Soh CR, Pietrobon R, Freiberger JJ, et al. Hyperbaric oxygen therapy in necrotising soft tissue infections: a study of patients in the United States Nationwide Inpatient Sample. Intensive Care Med 2012; 38: 1143-51. PubMed  
 21. Cocanour CS, Chang P, Huston JM, et al. Management and Novel Adjuncts of Necrotizing Soft Tissue Infections. Surgical Infections. 2017;18(3):250-72. PMID:28375805. PubMed  
 22. Nasser W, Beres SB, Olsen RJ, et al. Evolutionary pathway to increased virulence and epidemic group A Streptococcus disease derived from 3,615 genome sequences. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(17):E1768-76. PMID:24733896. PubMed  
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen