Meningit

  • Definition:Akut bakteriell meningit (ABM) är en infektion i hjärnhinnorna och tilhörande CNS-strukturer. 
  • Förekomst:Årligen diagnostiseras under 100 fall i Sverige. Fallen är oftast sporadiska. 
  • Symtom:Klassiska symtom är hög feber, huvudvärk och nackstyvhet, men dessa kan också saknas.
  • Kliniska fynd:Vid meningokocksjukdom kan petekier ses. Fyndet är förenligt med sepsis. Eventuellt ses nackstyvhet.  
  • Diagnostik:Lumbalpunktion är den viktigaste diagnostiska åtgärden. 
  • Behandling:Viktigaste behandlingsåtgärden är omedelbar empirisk och därefter riktad adekvat antibiotikabehandling. Allvarliga utfall är vanligt vid ABM.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.