Listeria

Basfakta

Definition

  • Listeria är en livsmedelsburen zoonos som orsakas av Listeria monocytogenes.
  • Listeria är en sällsynt men allvarlig bakterieinfektion som huvudsakligen drabbar personer med nedsatt immunförsvar samt gravida och deras foster.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.