Lemierres syndrom

Basfakta

Definition

  • Halsfluss med den anaeroba bakterien Fusobacterium necrophorum där infektionen kompliceras av tromboflebit i vena jugularis med spridning av infektionsfoci till andra delar av kroppen, vanligast till lungorna.
  • Tillståndet beskrevs för första gången av André Lemierre 1936, då han beskrev 20 fall av anaerob sepsis efter övre luftvägsinfektion.1
  • Det är sannolikt inte ovanligt med okomplicerade halsinfektioner orsakade av denna bakterie, men epidemiologiska data saknas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.