Legionärssjuka, legionellos

Sammanfattning

  • Definition:Allvarlig pneumoni och/eller systemisk infektion orsakad av legionellabakterier.
  • Förekomst:Ungefär 100–150 fall i Sverige per år. Kan uppträda i epidemier på grund av att smitta sker genom kontaminerat vatten.
  • Symtom:Varierar från mild sjukdom (Pontiacfeber) till fulminant pneumoni med multiorgansvikt.
  • Kliniska fynd:Tecken på pneumoni med feber, hosta, andfåddhet och eventuellt förvirring.
  • Diagnostik:Lungröntgen, antigenpåvisning i urin, odling och akuta prover; diagnostik görs ofta på sjukhus.
  • Behandling:Behandling med antibiotika är indicerat.

Basfakta

Definition

  • Legionärssjuka, legionellos, är namnet på en allvarlig pneumoni och/eller systemisk infektion orsakad av legionellabakterien.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.