Gå direkt till huvudinnehållet

Legionärssjuka, legionellos

Senast reviderad:


Definition:
Allvarlig pneumoni och/eller systemisk infektion orsakad av legionellabakterier.
Förekomst:
Ungefär 100–150 fall i Sverige per år. Kan uppträda i epidemier på grund av att smitta sker genom kontaminerat vatten.
Symtom:
Varierar från mild sjukdom (Pontiacfeber) till fulminant pneumoni med multiorgansvikt.
Kliniska fynd:
Tecken på pneumoni med feber, hosta, andfåddhet och eventuellt förvirring.
Diagnostik:
Lungröntgen, antigenpåvisning i urin, odling och akuta prover; diagnostik görs ofta på sjukhus.
Behandling:
Behandling med antibiotika är indicerat.
 1. Cunha BA, Burillo A, Bouza E. Legionnaires' disease. Lancet. 2016 Jan 23;387(10016):376-85. PMID: 26231463  
 2. Phin N, Parry-Ford F, Harrison T et al. Epidemiology and clinical management of Legionnaires' disease. Lancet Infect Dis. 2014 Oct;14(10):1011-21. PMID: 24970283. 
 1. Cunha BA, Burillo A, Bouza E. Legionnaires' disease. Lancet. 2016 Jan 23;387(10016):376-85. PMID:26231463. PubMed  
 2. Epidemiologi och övervakning. Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön – hantering av smittrisker Folkhälsomyndigheten, januari 2015 www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Fang GD, Fine M, Orloff J, Arisumi D, Yu VL, Kapoor W et al. New and emerging etiologies for community-acquired pneumonia with implications for therapy: a prospective multi-center study of 359 cases. Medicine 1990; 69: 307-16. PubMed  
 4. Shands KN, Ho JL, Meyer RD, Gorman GW, Edelstein PH, Mallison GF, et al. Potable water as a source of Legionnaires' disease. JAMA 1985; 253: 1412-6. pmid:3968771 PubMed  
 5. Butler JC, Fields BS, Breiman RF. Prevention and control of Legionellosis. Infect Dis Clin Pract 1997;6/7:458-64.
 6. Folkhälsomyndigheten (2016). Sjukdomsinformation om legionellainfektion. (Hämtad 2018-01-17) www.folkhalsomyndigheten.se  
 7. Roig J, Aguilar X, Ruiz J, Domingo C, Mesalles E, Manterola J et al. Comparative study of Legionella pneumophila and other nosocomial-acquired pneumonias. Chest 1991; 99: 34-50. pmid:1989793 PubMed  
 8. Stout JE, Yu VL. Legionellosis. N Engl J Med 1997;337:682-7. New England Journal of Medicine  
 9. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni 2016. Svenska infektionsläkarföreningen (hämtad 2018-01-18) www.infektion.net  
 10. CDC (2017). Legionella (Legionnaires' Disease and Pontiac Fever). (Hämtad 2018-01-25). www.cdc.gov  
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen