Gå direkt till huvudinnehållet

Kattklössjuka

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Infektion med bakterien Bartonella henselae efter bett eller klösning av katt.
Förekomst:
Vanligast hos barn. Oklar incidens i Sverige, men smittan förekommer mycket sällan hos huskatter i Sverige. 
Symtom:
Vanligen debut med en eller flera 3–5 mm stora rödbruna papler, efterhand blåsor på inokulationsstället 3–10 dagar efter klösning/bett. En del får också allmänpåverkan med feber, trötthet och huvudvärk.
Kliniska fynd:
Efterhand lokal lymfadenit. Lymfadeniten kan visa sig först efter att hudförändringarna gått tillbaka.
Diagnostik:
Serologi kan vara aktuellt, men testen har låg specificitet eftersom många asymtomatiska fall har positiv serologi.
Behandling:
Tillståndet är självläkande inom 2–8 veckor och inte behandlingskrävande i de flesta fall. Antibiotika kan vara aktuellt.
 1. Ressner RA, Horvath LL, Drayton JR. Catscratch disease. The medscape journal, emedicin 2006.
 2. Klotz SA, Ianas V, Elliott SP. Cat-scratch disease. Am Fam Physician 2011; 83: 152-55. American Family Physician  
 3. JacksonLA, Perkins BA, Wenger JD. Cat scratch disease in the United States: an analysis of three national databases. Am J Public Health 1993; 83: 170-11. PubMed  
 4. Carithers HA. Cat-scratch disease. An overview based on a study of 1,200 patients. Am J Dis Child 1985; 139: 1124-33. PubMed  
 5. Maman E, Bickels J, Ephros M, et al. Musculoskeletal manifestations of cat scratch disease. Clin Infect Dis 2007; 45: 1535-40. PubMed  
 6. Koehler JE, Tappero JW. Bacillary angiomatosis and bacillary peliosis in patients infected with human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis 1993; 17: 612-24. PubMed  
 7. Bergmans AM, Peeters MF, Schellekens JF, et al. Pitfalls and fallacies of cat scratch disease serology: evaluation of Bartonella henselae-based indirect fluorescence assay and enzyme-linked immunoassay. J Clin Microbiol 1997; 35: 1931-7. PubMed  
 8. Bass JW, Freitas BC, Freitas AD. Prospective randomized double-blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of cat-scratch disease. Pediatr Infect Dis 1998; 17: 447. PubMed  
 9. Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D. Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48: 1921-33. PubMed  
 10. Bass JW, Freitas BC, Freitas AD, et al. Prospective randomized double blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of cat-scratch disease. Pediatr Infect Dis J 1998; 17: 447-52. PubMed  
 11. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al.; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373-1406. PubMed  
 12. Spach DH, Kaplan SL. Treatment of cat scratch disease. UpToDate 2009; 17.1: . UpToDate  
 • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, redaktör NEL