Harpest (tularemi)

  • Definition:Infektion med F. tularensis som orsakar febersjukdom hos människa. Kan smittas genom kontakt med gnagare/djur eller insekter som överför bakterien. 
  • Förekomst:Regionala skillnader inom Sverige. År 2019 registrerades över 1 000 fall.
  • Symtom:Akut insjuknande med hög feber, ofta sår. Andra symtom är huvudvärk, illamående, torrhosta, myalgi och symtom från mag-tarmkanalen. 
  • Kliniska fynd:Beroende på vilken form av harpest. Sår som inte läker, ögonpåverkan, svalgsmärtor och pulmonella symtom förekommer. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av PCR, eventuellt odling/serologi.
  • Behandling:Antibiotika och förebyggande åtgärder för förnyad smitta. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.