Gå direkt till huvudinnehållet

Harpest (tularemi)

Senast reviderad:


Definition:
Infektion med F. tularensis som orsakar febersjukdom hos människa. Kan smittas genom kontakt med gnagare/djur eller insekter som överför bakterien. 
Förekomst:
Regionala skillnader inom Sverige. År 2019 registrerades över 1 000 fall.
Symtom:
Akut insjuknande med hög feber, ofta sår. Andra symtom är huvudvärk, illamående, torrhosta, myalgi och symtom från mag-tarmkanalen. 
Kliniska fynd:
Beroende på vilken form av harpest. Sår som inte läker, ögonpåverkan, svalgsmärtor och pulmonella symtom förekommer. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av PCR, eventuellt odling/serologi.
Behandling:
Antibiotika och förebyggande åtgärder för förnyad smitta. 
  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsstatistik: Harpest. (Hämtad 2020-03-02). www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Ökning av harpest i mellersta och norra Sverige. Folkhälsomyndigheten 2019, hämtad 2019-08-27. www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. World Health Organization. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva; 2007. ISBN 978 92 4 154737 6. www.who.int  
  4. Snowden J, Simonsen KA. Tularemia. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–.2019 Apr 21. PMID:28613655. PubMed  
  5. Smittskyddsläkarföreningen. Tularemi (harpest), läkarinformation. 2017-03-02 (Hämtad 2020-03-02). slf.se  
  6. SLIM. Om påvisning av tularemi med PCR/odling och andra frågor. 2019-08-20 (Hämtad 2020-03-02). www.folkhalsomyndigheten.se  
  7. Caspar Y, Maurin M. Francisella tularensis Susceptibility to Antibiotics: A Comprehensive Review of the Data Obtained In vitro and in Animal Models. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7: 122. pmid:28443249 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus