Gasgangrän

  • Definition:Snabb, progressiv och destruktiv infektion i skelettmuskulatur och omkringliggande mjukdelsvävnad, klostridiemyonekros.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Snabb och progressiv debut av smärta, sänkt medvetande, feber och hypertoni.
  • Kliniska fynd:Uppsvullet sår med blek omkringliggande hud, illaluktande sekretion, missfärgad hud med krepitationer vid palpation.
  • Diagnostik:Typiskt klinisk bild, bilddiagnostik, kirurgi, mikrobiologisk diagnostik.
  • Behandling:Antibiotika, radikal kirurgi, vätskebehandling, intensivvårdsbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.