Gå direkt till huvudinnehållet

Gasgangrän

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Snabb, progressiv och destruktiv infektion i skelettmuskulatur och omkringliggande mjukdelsvävnad, klostridiemyonekros.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd.
Symtom:
Snabb och progressiv debut av smärta, sänkt medvetande, feber och hypertoni.
Kliniska fynd:
Uppsvullet sår med blek omkringliggande hud, illaluktande sekretion, missfärgad hud med krepitationer vid palpation.
Diagnostik:
Typiskt klinisk bild, bilddiagnostik, kirurgi, mikrobiologisk diagnostik.
Behandling:
Antibiotika, radikal kirurgi, vätskebehandling, intensivvårdsbehandling.
 1. Vinh DC, Embil JM. Rapidly progressive soft tissue infections. Lancet Infect Dis 2005; 5: 51. pmid:16048719 PubMed  
 2. Linsberg Å, Wide D. Bakteriemi med C perfringens – ovanligt men livshotande tillstånd. Lakartidningen.se 2019-01-07 www.lakartidningen.se  
 3. Tennant W. Gangrene. BMJ Best Practice, last updated Sep 26, 2012.
 4. Nicolasora N, Kaul DR. Infectious disease emergencies. Med Clin North Am 2008; 92:427-441. PubMed  
 5. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373-1406. PubMed  
 6. Hirschmann JV, Raugi GJ. Blue (or purple) toe syndrome. J Am Acad Dermatol 2009;60:1-20. PubMed  
 7. Region Stockholm. Akut internmedicin. Behandlingsprogram 2019 www.janusinfo.se  
 8. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 9. Lu J, Wu XT, Kong XF, et al. Gas gangrene without wound: both lower extremities affected simultaneously. Am J Emerg Med 2008;26:970.e3-4.
 10. Sarani B, Strong M, Pascual J. Necrotizing fasciitis: current concepts and review of the literature. J Am Coll Surg 2009; 2: 279. pmid:19228540 PubMed  
 11. Cullinane C, Earley H, Tormey S. Deadly combination: Clostridium septicum and colorectal malignancy. BMJ Case Rep. 2017 Dec 2;2017:bcr2017222759. PMID: 29197851 PubMed  
 12. Stevens DL, Aldape MJ, Bryant AE. Life-threatening clostridial infections. Anaerobe. 2012 Apr;18(2):254-9. PMID: 22120198. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim