Erysipeloid

  • Definition:Bakteriell zoonos som orsakas av Erysipelothrix rhusiopathiae som leder till en självbegränsande, röd svullnad på smittad hud.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd som förekommer främst hos slaktare, fiskare och veterinärer. Immunsupprimerade har beskrivits kunna utveckla sepsis i sällsynta fall.
  • Symtom:Lokaliserat eller diffust hudutslag, eventuell systemisk infektion. Infektionen är vanligen lokaliserad till fingrar eller händer.
  • Kliniska fynd:Erysipeloid – röd svullnad i huden, ofta rosafärgad centralt och med upphöjd kant.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs på typisk anamnes och klinisk bild. Kompletterande undersökningar tillför sällan något. För positiv odling eller PCR krävs ett djupt liggande prov, exempelvis via biopsi. Blododlingar är positiva vid sepsis.
  • Behandling:Penicillin V, alternativt cefalosporiner.

Basfakta

Definition

  • Bakteriell zoonos som orsakas av Erysipelothrix rhusiopathiae som leder till en självbegränsande, röd svullnad på smittad hud.1
  • Tillståndet kan i vissa fall utveckla sig till sepsis.
  • Kallas också rödsjuka.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.