Gå direkt till huvudinnehållet

Erysipeloid

Senast reviderad:


Definition:
Bakteriell zoonos som orsakas av Erysipelothrix rhusiopathiae som leder till en självbegränsande, röd svullnad på smittad hud.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd som förekommer främst hos slaktare, fiskare och veterinärer. Immunsupprimerade har beskrivits kunna utveckla sepsis i sällsynta fall.
Symtom:
Lokaliserat eller diffust hudutslag, eventuell systemisk infektion. Infektionen är vanligen lokaliserad till fingrar eller händer.
Kliniska fynd:
Erysipeloid – röd svullnad i huden, ofta rosafärgad centralt och med upphöjd kant.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på typisk anamnes och klinisk bild. Kompletterande undersökningar tillför sällan något. För positiv odling eller PCR krävs ett djupt liggande prov, exempelvis via biopsi. Blododlingar är positiva vid sepsis.
Behandling:
Penicillin V, alternativt cefalosporiner.
  1. Reboli AC. Erysipelothrix infection. UpToDate, last updated Oct 28, 2015. www.uptodate.com  
  2. Molin G, Söderlind O, Ursing J, Nørrung V, Ternström A, Löwenhielm C. Occurrence of Erysipelothrix rhusiopathiae on pork and in pig slurry, and the distribution of specific antibodies in abattoir workers. J Appl Bacteriol. 1989; Oct;67(4): 347-52. PMID: 2584166 PubMed  
  3. Sinclair M, Hawkins A, Testro A. Something fishy: an unusual Erysipelothrix rhusiopathiae infection in an immunocompromised individual. BMJ Case Rep. 2013 Apr 3;2013. PMID: 23559657 PubMed  
  4. Wang Q, Fidalgo S, Chang BJ, et al. The detection and recovery of Erysipelothrix spp. in meat and abattoir samples in Western Australia. J Appl Microbiol 2002; 92: 844. PubMed  
  5. McNamara DR, Zitterkopf NL, Baddour LM. A woman with a lesion on her finger and bacteremia. Clin Infect Dis 2005; 21: 1005. PubMed  
  6. Collier DN. Cutaneous infections from coastal and marine bacteria. Dermatol Ther 2002; 15: 1. PubMed  
  7. Gorby GL, Peacock JE Jr. Erysipelothrix rhusiopathiae endocarditis: Microbiologic, epidemiologic, and clinical features of an occupational disease. Rev Infect Dis 1988; 10: 317. PubMed  
  8. Jorgensen JH, Hindler JF. New consensus guidelines from the Clinical and Laboratory Standards Institute for antimicrobial susceptibility testing of infrequently isolated fastidious bacteria. Clin Infect DIs 2007; 44: 280. PubMed  
  • Birgitta Evengård, senior professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet