Enterokockinfektioner

Basfakta

Definition

  • Enterokocker tillhör den normala tarmfloran hos människor och djur och orsakar sällan sjukdomar hos i övrigt friska personer.
  • Den vanligaste stammen, enterococcus faecalis, kan orsaka endokardit, urinvägsinfektioner och infektioner i operationssår hos patienter på sjukhus.
  • Bakterien utvecklar lätt resistens mot vanligt använd antibiotika och ibland förekommer epidemier av så kallade vankomycinresistenta enterokocker (VRE).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.