Gå direkt till huvudinnehållet

E. coli-infektioner i tarmen

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Enterit på grund av infektion med tarmpatogena E. coli-bakterier: EHEC, EIEC, EPEC, ETEC, DAEC, EAggEC.
Förekomst:
Förekommer både som enstaka fall eller utbrott. Man ser en ökning av förekomsten i Sverige de senaste 10–15 åren.
Symtom:
Det finns allt från asymtomatiska förlopp, till kraftigt symtomatiska. Symtom som kan ses är magsmärtor med eller utan diarré. I allvarliga fall kan massiva diarreér med blod och pus ses, feber, nedsatt allmäntillstånd, kräkningar, njursvikt. 
Kliniska fynd:
Bland de milda fallen ses inga specifika kliniska fynd. Vid mer allvarliga fall ses nedsatt allmäntillstånd, feber och dehydering. 
Diagnostik:
Avföringsprover för att påvisa diarréframkallande agens. Odling kan ske vid positiva screeningsprover eller för kontrollprover efter tidigare fynd av tarmpatogena bakteroer.
Behandling
:Vanligtvis symtomatisk behandling, eventuellt intravenös vätskebehandling. 
  1. Folkhälsomyndighetens Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen. Hämtad 2019-06-20. www.xn--folkhlsomyndigheten-kwb.se  
  2. Smittskyddsläkarföreningen. 2017. EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion. (Hämtad 2018-02-08) www.slf.se  
  3. SLL Regionalt Vårdprogram Akuta tarminfektioner hos vuxna reviderad upplaga 2014, Bo Svenungsson medibas.se  
  4. Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, DuPont HL, Hamer DH, Kozarsky P, Libman M, Steffen R, Taylor D, Tribble DR, Vila J, Zanger P, Ericsson CD. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report.. J Travel Med 2017; Apr 1: 57-74. doi:10.1093/jtm/tax026. DOI  
  5. Ahmed T, Bhuiyan TR, Zaman K, et al. Vaccines for preventing enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 5;7. PMID: 23828581. PubMed  
  6. Clark WF, Sontrop JM, Macnab JJ, et al. Long term risk of hypertension, renal impairment, and caardivascular disease after gastroenteritis from drinking water contaminated with Escherichia coli O157:H7: a prospective cohort study. BMJ 2010; 341: c6020. BMJ (DOI)  
  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet