Difteri

Basfakta

Definition

  • Akut infektion som beror på Corynebacterium diphtheriae, en grampositiv bakterie (stav) som kan producera toxin.
  • Angriper vanligtvis slemhinnor i luftvägarna men kan angripa alla kroppens slemhinnor eller sår i huden.
  • Kallas krupp – det är detta som är "äkta" krupp.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.