Clostridium difficile-infektion

  • Defintion:Tarminfektion orsakad av bakterien C. difficile, ofta till följd av antibiotikabehandling inom de senaste två veckorna.
  • Förekomst:Incidensen i Sverige var 66 fall/100 000 invånare och cirka 10 fall/10 000 vårddagar under 2016.
  • Symtom:Frekvent och lös avföring, av och till med blod eller slem, ofta i kombination med bukmärtor och feber. Diarré som börjar under eller efter avslutad antibiotikabehandling, särskilt i samband med sjukhusvård, bör alltid misstänkas vara C. difficile-infektion.
  • Kliniska fynd:Förloppet kan vara milt och självbegränsande men progredierar ibland till kolit, som i sällsynta fall blir fulminant med ileus och toxisk dilatation.
  • Diagnostik:Avföringsprov för toxinbestämning och eventuellt för odling. Kompletterande prover för bedömning av svårighetsgrad innefattar CRP, blodstatus, elektrolyter, kreatinin och albumin.
  • Behandling:Vid lätta besvär avslutas pågående antibiotikabehandling eller ändras till antibiotika med mindre påverkan på tarmfloran. Läkemedelsbehandling är i första hand metronidazol eller vankomycin, beroende på svårighetsgrad. Faecestransplantation kan vara aktuellt vid recidiverande C. difficile-infektioner. Kirurgi blir i sällsynta fall aktuellt vid svår och komplicerad C. difficile-infektion.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.