Gå direkt till huvudinnehållet

Clostridium difficile-infektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Defintion:
Tarminfektion orsakad av bakterien C. difficile, ofta till följd av antibiotikabehandling inom de senaste två veckorna.
Förekomst:
Incidensen i Sverige var 66 fall/100 000 invånare och cirka 10 fall/10 000 vårddagar under 2016.
Symtom:
Frekvent och lös avföring, av och till med blod eller slem, ofta i kombination med bukmärtor och feber. Diarré som börjar under eller efter avslutad antibiotikabehandling, särskilt i samband med sjukhusvård, bör alltid misstänkas vara C. difficile-infektion.
Kliniska fynd:
Förloppet kan vara milt och självbegränsande men progredierar ibland till kolit, som i sällsynta fall blir fulminant med ileus och toxisk dilatation.
Diagnostik:
Avföringsprov för toxinbestämning och eventuellt för odling. Kompletterande prover för bedömning av svårighetsgrad innefattar CRP, blodstatus, elektrolyter, kreatinin och albumin.
Behandling:
Vid lätta besvär avslutas pågående antibiotikabehandling eller ändras till antibiotika med mindre påverkan på tarmfloran. Läkemedelsbehandling är i första hand metronidazol eller vankomycin, beroende på svårighetsgrad. Faecestransplantation kan vara aktuellt vid recidiverande C. difficile-infektioner. Kirurgi blir i sällsynta fall aktuellt vid svår och komplicerad C. difficile-infektion.
 1. Schroeder MS. Clostridium difficile - associated diarrhea. Am Fam Physician 2005; 71: 921-8. PubMed  
 2. Starr J. Clostridium difficile associated diarrhoea: diagnosis and treatment. BMJ 2005; 331: 498-501. PubMed  
 3. Clostridium difficile infektion. Vårdprogram på uppdrag av Infektionsläkarföreningen 2017. www.infektion.net  
 4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsstatistik. Clostridium difficile-infektion, hämtad 2017-12-27 www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Larcombe S, Hutton ML, Lyras D. Involvement of Bacteria Other Than Clostridium difficile in Antibiotic-Associated Diarrhoea. Trends Microbiol. 2016 Jun;24(6):463-76. PMID: 26897710 PubMed  
 6. Allen SJ, Wareham K et al. Lactobacilli and bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile diarrhoea in older inpatients (PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2013. pmid:23932219 PubMed  
 7. Hurley BW, Nguyen CC. The spectrum of pseudomembranous enterocolitis and antibiotic-associated diarrhea. Arch Intern Med 2002; 162: 2177-84. PubMed  
 8. Best EL, Fawley WN, Parnell P, Wilcox MH. The potential for airborne dispersal of Clostridium difficile from symptomatic patients. Clin Infect Dis 2010; 50: 1450-7. PubMed  
 9. Brown KA, Khanafer N, Daneman N, Fisman DN. Antibiotics and the risk of community-associated Clostridium difficile infection (CDI): a meta-analysis. Antimicrob Agents Chemother 2013. doi:10.1128/AAC.02176-12 DOI  
 10. Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, et al. Community-associated Clostridium difficile infection and antibiotics: a meta-analysis. J Antimicrob Chemother 2013. pmid: 23620467 PubMed  
 11. Slimings C, Riley TV. Antibiotics and hospital-acquired Clostridium difficile infection: update of systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2014 Apr;69(4):881-91. J Antimicrob Chemother. 2014 Apr;69(4):881-91.J Antimicrob Chemother. 2014 Apr;69(4):881-91. PMID: 24324224 PubMed  
 12. Stevens V, Dumyati G, Fine LS, et al. Cumulative antibiotic exposures over time and the risk of clostridium difficile infection. Clin Infect Dis 2011; 53: 42-8. PubMed  
 13. Hensgens MP, Goorhuis A, Dekkers OM, Kuijper EJ. Time interval of increased risk for Clostridium difficile infection after exposure to antibiotics. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 742-8. PubMed  
 14. Aseeri M, Schroeder T, Kramer J, Zackula R. Gastric acid suppression by proton pump inhibitors as a risk factor for clostridium difficile-associated diarrhea in hospitalized patients. Am J Gastroenterol 2008; 103: 2308-13. PubMed  
 15. Howell MD, Novack V, Grgurich P. Iatrogenic gastric acid suppression and the risk of nosocomial clostridium difficile infection. Arch Intern Med 2010; 170: 784-90. PubMed  
 16. Linsky A, Gupta K, Lawler EV, Fonda JR, Hermos JA. Proton pump inhibitors and risk for recurrent Clostridium difficile infection. Arch Intern Med 2010; 170: 772-8. PubMed  
 17. Winslow BT, Onysko M, Thaompson KA, et al. Common questions about Clostridium difficile infection. Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):437-442. PubMed  
 18. Miller M, Gravel D, Mulvey M, et al. Health care-associated Clostridium difficile infection in Canada: patient age and infecting strain type are highly predictive of severe outcome and mortality. Clin Infect Dis. 2010;50(2):194–201.
 19. Novack L, Kogan S, Gimpelevich L et al. Acid suppression therapy does not predispose to Clostridium difficile infection: the case of the potential bias. PLoS One. 2014 Oct 24;9(10):e110790. PMID: 25343667 PubMed  
 20. Chia J-H, Wu T-S, Wu T-S, et al. Clostridium innocuum is a vancomycin-resistant pathogen that may cause antibiotic-associated diarrhea. Clin Microbiol Infect. 2018. pmid:29458157 PubMed  
 21. Wanahita A, Goldsmith EA, Marino BJ, Musher DM. Clostridium difficile infection in patients with unexplained leukocytosis. Am J Med 2003; 115: 543-6. PubMed  
 22. Dallal RM, Harbrecht BG, Boujoukas AJ, Sirio CA, Farkas LM, Lee KK, et al. Fulminant Clostridium difficile: an underappreciated and increasing cause of death and complications. Ann Surg 2002; 235: 363-72. PubMed  
 23. Wilcox MH. Gastrointestinal disorders and the critically ill. Clostridium difficile infection and pseudomembranous colitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2003; 17: 475-93. PubMed  
 24. Kyne L, Farrell RJ, Kelly CP. Clostridium difficile. Gastroenterol Clin North Am 2001; 30: 753-77, ix-x.
 25. Gerding DN, Muto CA, Owens RC Jr.Treatment of Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2008 Jan 15;46 Suppl 1:S32-42. PMID: 18177219 PubMed  
 26. Tariq R, Syed T, Yadav D, et al. Outcomes of Fecal Microbiota Transplantation for C. difficile Infection in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2021. PMID: 34864789 PubMed  
 27. Baunwall SMD, Andreasen SE, Hansen MM, et al. Faecal microbiota transplantation for first or second Clostridioides difficile infection (EarlyFMT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2022. pmid:36152636 PubMed  
 28. Kao D, Roach B, Silva M et al. Effect of Oral Capsule– vs Colonoscopy-Delivered Fecal Microbiota Transplantation on Recurrent Clostridium difficile Infection A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Nov 28;318(20):1985-1993. PMID: 29183074 PubMed  
 29. Feuerstadt P, Louie TJ, Lashner B, et al. SER-109, an Oral Microbiome Therapy for Recurrent Clostridioides difficile Infection. N Engl J Med 2022; 386: 220-229. pmid:35045228 PubMed  
 30. Cohen SH, Louie TJ, Sims M, et al. Extended Follow-up of Microbiome Therapeutic SER-109 Through 24 Weeks for Recurrent Clostridioides difficile Infection in a Randomized Clinical Trial. JAMA 2022. pmid:36260754 PubMed  
 31. Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR et al. Bezlotoxumab for Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection. N Engl J Med. 2017 Jan 26;376(4):305-317. PMID: 28121498 PubMed  
 32. Carling P, Fung T, Killion A, Terrin N, Barza M. Favorable impact of a multidisciplinary antibiotic management program conducted during 7 years. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24: 699-706. PubMed  
 33. Oughton MT, Loo VG, Dendukuri N, et al. Hand hygiene with soap and water is superior to alcohol rub and antiseptic wipes for removal of Clostridium difficile. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30: 939-44. PubMed  
 34. Goldenberg JZ, Ma SS, Saxton JD, et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;5. PMID: 23728658. PubMed  
 35. Shen NT, Maw A, Tmanova LL, et al.. Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents clostridium difficile infection: A systematic review with meta-regression analysis. Gastroenterology 2017. pmid:28192108 PubMed  
 36. Butler M, Olson A, Drekonja D, et al. Early Diagnosis, Prevention, and Treatment of Clostridium difficile: Update Internet. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Mar. (Comparative Effectiveness Reviews, No. 172.) Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361173/
 37. Folkhälsomyndigheten. Clostridium difficile-infektion. Hämtad 2017-12-27 www.folkhalsomyndigheten.se  
 • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet