Campylobacterinfektion

Basfakta

Definition

  • Sjukdomen kallas också campylobacterios.
  • Akut bakteriell tarminfektion orsakad av bakterien Campylobacter jejuni eller Campylobacter coli.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och förlopp

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.