Gå direkt till huvudinnehållet

Campylobacterinfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut bakteriell tarminfektion orsakad av bakterien Campylobacter jejuni eller Campylobacter coli.
Förekomst:
Ganska vanligt förekommande. Ofta smitta under utlandsvistelse, men kan förekomma som enstaka fall eller lokala utbrott i Sverige.
Symtom:
Symtomen är vanligtvis diarré, buksmärtor, feber och illamående, som varar från några dagar upp till 2 veckor.
Kliniska fynd:
Vanligtvis normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Avföringsodling.
Behandling:
Symtomatisk behandling. Infektionen går i regel över inom en vecka utan behandling med antibiotika. Antibiotika endast vid septikemiliknande förlopp eller annat allvarligt sjukdomsförlopp. Smittskyddsanmälan.
  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion, 2016 (hämtad 2017-01-12) www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Fitzgerald C. Campylobacter. Clin Lab Med 2015. pmid:26004643 PubMed  
  3. Livsmedelsverket. Campylobacter från butik och klinik, Livsmedelsverkets rapportserie S 2019 nr 01. www.livsmedelsverket.se  
  4. Campylobacter i färsk kyckling från butik. Livsmedelsverket 2020. www.livsmedelsverket.se  
  5. Svenungsson, B. Regionalt vårdprogram Akuta tarminfektioner hos vuxna reviderad upplaga 2014 (hämtad 2017-01-11) www.infektion.net  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm