Gå direkt till huvudinnehållet

Campylobacterinfektion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut bakteriell tarminfektion orsakas av bakterien Campylobacter jejuni eller Campylobacter coli.
Förekomst:
Ganska vanligt förekommande. Ofta smitta under utlandsvistelse, men kan förekomma som enstaka fall eller lokala utbrott i Sverige.
Symtom:
Symtomen är vanligtvis diarré, buksmärtor, feber och illamående, som varar från några dagar upp till 2 veckor.
Kliniska fynd:
Vanligtvis normala kliniska fynd.
Diagnostik:
PCR och eventuellt odling av avföring bekräftar diagnosen.
Behandling:
Symtomatisk behandling. Infektionen går i regel över inom en vecka utan behandling med antibiotika. Antibiotika endast vid septikemiliknande förlopp eller annat allvarligt sjukdomsförlopp. Smittskyddsanmälan.
  1. Campylobacterinfektion, läkarinformation Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Hämtad 2023-11-23 slf.se  
  2. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion. Hämtad 2023-11-23 www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Fischer GH, Paterek E. Campylobacter. 2022 Aug 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30725718 PubMed  
  4. Akut infektiös gastroenterit hos vuxna. Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd. Region Jönköpings län. Hämtad 2023-11-23 folkhalsaochsjukvard.rjl.se  
  5. Fitzgerald C. Campylobacter. Clin Lab Med 2015. pmid:26004643 PubMed  
  6. Same RG, Tamma PD. Campylobacter Infections in Children. Pediatr Rev. 2018 Nov;39(11):533-541. doi: 10.1542/pir.2017-0285. PMID: 30385582 PubMed  
  7. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2023-11-23 www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet