Botulism

Basfakta

Definition

  • Botulism är en neuroparalytisk sjukdom som orsakas av toxiner från den sporbildande, anaeroba stavbakterien Clostridium botulinum.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.