Borreliainfektion

 • Definition:Lokal eller systemisk infektion orsakad av borreliabakterier. Smitta överförs via fästingbett.
 • Förekomst:Beräknad till 69 fall/100 000 invånare/år i en svensk studie på 1990-talet, men sjukdomen är inte anmälningspliktig varför siffrorna är osäkra. Vanligt i södra och mellersta Sverige och längs kusterna.
 • Symtom:Erythema migrans är patognomt. Disseminerad infektion med neuroborrelios, myoperikardit eller artrit kan utvecklas.
 • Kliniska fynd:Erythema migrans – röd ring ≥5 cm i diameter. Lymfocytom – blåröd smärtfri papel, oftast på örsnibb, bröstvårta eller skrotum. Neuroborrelios –tecken på meningit, radikulit och/eller facialispares. Artrit – mono- eller oligoartikulärt, oftast i knäet. Myoperikardit – ofta övergående ledningsstörning. Acrodermatitis chronica atrophicans (oftast äldre kvinnor) – blåröd missfärgning av huden på extensorsidan av extremiteterna.
 • Diagnostik:Kliniska fynd har stor vikt. Sensitivitet och specificitet för serologi vid erythema migrans är låg. Serologi kan bli positiv först 4-6 veckor efter symtomdebut.
 • Behandling:Antibiotika vid alla former.

Basfakta

Definition

 • Kallas även Lymes sjukdom.1-3
 • Infektionssjukdom som orsakas av borreliabakterier, det finns flera arter.4
 • Smitta överförs via fästingbett, men bara en liten andel (cirka 0,5–3 %) av fästingbetten leder till borrelios. 
 • Sjukdomen är kopplad till olika symtom som kan visa sig i olika stadier av sjukdomen, vanligast är erythema migrans5
 • Tidig diagnos är viktigt eftersom en obehandlad infektion kan resultera i allvarlig sjukdom som involverar hjärta, nervsystem eller leder.6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.