Gå direkt till huvudinnehållet

Borreliainfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Lokal eller systemisk infektion orsakad av borreliabakterier. Smitta överförs via fästingbett.
Förekomst:
Beräknad till 69 fall/100 000 invånare/år i en svensk studie på 1990-talet, men sjukdomen är inte anmälningspliktig varför siffrorna är osäkra. Vanligt i södra och mellersta Sverige och längs kusterna.
Symtom:
Erythema migrans är patognomont. Disseminerad infektion med neuroborrelios, myoperikardit eller artrit kan utvecklas.
Kliniska fynd:
Erythema migrans – röd ring ≥5 cm i diameter. Lymfocytom – blåröd smärtfri papel, oftast på örsnibb, bröstvårta eller skrotum. Neuroborrelios –tecken på meningit, radikulit och/eller facialispares. Artrit – mono- eller oligoartikulärt, oftast i knäet. Myoperikardit – ofta övergående ledningsstörning. Acrodermatitis chronica atrophicans (oftast äldre kvinnor) – blåröd missfärgning av huden på extensorsidan av extremiteterna.
Diagnostik:
Kliniska fynd har stor vikt. Sensitivitet och specificitet för serologi vid erythema migrans är låg. Serologi kan bli positiv först 4–6 veckor efter symtomdebut.
Behandling:
Antibiotika vid alla former.
 1. Kullberg BJ, Vrijmoeth HD, van de Schoor F, Hovius JW. Lyme borreliosis: diagnosis and management. BMJ. 2020 May 26;369:m1041. doi: 10.1136/bmj.m1041. PMID: 32457042 PubMed  
 2. Sanchez E, Vannier E, Wormser GP, et al. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human Granulocytic Anaplasmosis, and Babesiosis: A Review. JAMA 2016; Apr 26;315(16): 1767-77. pmid:27115378 PubMed  
 3. Steere AC, Sikand VK. The presenting manifestations of Lyme disease and the outcomes of treatment. N Engl J Med 2003; 348: 2472-4. doi:10.1056/NEJM200306123482423 DOI  
 4. Vårdprogram bakteriella CNS-infektioner. Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Reviderat 2020 Svenska Infektionsläkarföreningen infektion.net  
 5. Stjernberg L, Berglund J. Risk of acquiring tick bites in south-eastern Sweden. Scand J Infect Dis 2002; 34: 840-4. PubMed  
 6. Schoen RT. Lyme disease: diagnosis and treatment. Curr Opin Rheumatol. 2020 May;32(3):247-254. doi: 10.1097/BOR.0000000000000698. PMID: 32141956 PubMed  
 7. Razai MS, Doerholt K, Galiza E, Oakeshott P. Tick bite. 10-minute consultation. BMJ 2020;370:m3029 . doi:10.1136/bmj.m3029 DOI  
 8. Wormser GP, McKenna D, Carlin J, et al. Hematogenous dissemination in early Lyme disease. Ann Intern Med 2005; 142: 751-5. pmid:15867407 PubMed  
 9. Flåttsenteret. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Hjelp, jeg er bitt av flått! Sist oppdatert juli 10, 2020. xn--flttsenteret-ucb.no  
 10. Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, Wormser GP. Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 484-509. PubMed  
 11. Sanchez JL. Clinical Manifestations and Treatment of Lyme Disease. Clin Lab Med. 2015 Dec;35(4):765-78. pmid: 26593256 PubMed  
 12. Laboratoriediagnostik av borreliainfektion - En översyn av europeiska rekommendationer och aktuell metodik. Smittskyddsinstitutet (2013) www.folkhalsomyndigheten.se  
 13. Moore A, Nelson C, Molins C et al. Current Guidelines, Common Clinical Pitfalls, and Future Directions for Laboratory Diagnosis of Lyme Disease, United States. Emerg Infect Dis 2016. pmid:27314832 PubMed  
 14. Borrelia. Akut internmedicin. Janusinfo Reion Stockholm, 2019 (hämtad 2021-10-22) janusinfo.se  
 15. Harbo SO (leder av arbeidsgruppe). Diagnostikk og behandling av lyme borreliose, Rapport til Helsedirektoratet fra arbeidsgruppen. Oslo: , 2009. helsedirektoratet.no  
 16. Dessau RB, Bangsborg JM, Eljertsen Jensen TP, et al. Laboratoriediagnostik af infektion forårsaget af Borrelia burgdorferi. Ugeskriftet 2006; 168(34): 2805-2807 ugeskriftet.dk  
 17. Ang CW, Notermans DW, Hommes M, et al. Large differences between test strategies for the detection of anti-Borrelia antibodies are revealed by comparing eight ELISAs and five immunoblots. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011; 30(8): 1027-32. doi:10.1007/s10096-011-1157-6. DOI  
 18. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2013) www.lakemedelsverket.se  
 19. Cadavid D, Auwaerter PG, Rumbaugh J, et al. Antibiotics for the neurological complications of Lyme disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 8;12:CD006978. PMID: 27931077. The Cochrane Library  
 20. Behandlingstid vid borreliainfektion, SBU-Alert-rapport nr 2013-05 www.sbu.se  
 21. Berende A, ter Hofstede HJ, Vos FJ, et al. Randomized Trial of Longer- Term Therapy for Symptoms Attributed to Lyme Disease. N Engl J Med. 2016;374(13):1209-20. PubMed  
 22. Dhakal A, Sbar E. Jarisch Herxheimer Reaction. 2021 May 22. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 32491752 PubMed  
 23. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr. 2015;166(5):1246-51. PMID: 25794784. PubMed  
 24. Pöyhönen H, Nurmi M, Peltola V et al. Dental staining after doxycycline use in children. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, dkx245, doi.org  
 25. Selzer EG, Gerber MA, Cartter ML, Freudigman K, Shapiro ED. Long-term outcomes of persons with Lyme disease. JAMA 2000; 283: 609-16. doi:10.1001/jama.283.5.609 DOI  
 26. Shadick NA, Phillips CB, Sangha O et al. Musculoskeletal and neurologic outcomes in patients with previously treated Lyme disease. Ann Intern Med 1999; 131: 919-26. pmid:10610642 PubMed  
 27. Hayes E, Mead P. Lyme disease. Clin Evid 2004; Dec;(12): 1115-24. pmid:15865708 PubMed  
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete