Gå direkt till huvudinnehållet

Borreliainfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Lokal eller systemisk infektion orsakad av borreliabakterier. Smitta överförs via fästingbett.
Förekomst:
Beräknad till 69 fall/100 000 invånare/år i en svensk studie på 1990-talet, men sjukdomen är inte anmälningspliktig varför siffrorna är osäkra. Vanligt i södra och mellersta Sverige och längs kusterna.
Symtom:
Erythema migrans är patognomont. Disseminerad infektion med neuroborrelios, myoperikardit eller artrit kan utvecklas.
Kliniska fynd:
Erythema migrans – röd ring ≥5 cm i diameter. Lymfocytom – blåröd smärtfri papel, oftast på örsnibb, bröstvårta eller skrotum. Neuroborrelios –tecken på meningit, radikulit och/eller facialispares. Artrit – mono- eller oligoartikulärt, oftast i knäet. Myoperikardit – ofta övergående ledningsstörning. Acrodermatitis chronica atrophicans (oftast äldre kvinnor) – blåröd missfärgning av huden på extensorsidan av extremiteterna.
Diagnostik:
Kliniska fynd har stor vikt. Sensitivitet och specificitet för serologi vid erythema migrans är låg. Serologi kan bli positiv först 4–6 veckor efter symtomdebut.
Behandling:
Antibiotika vid alla former.
  • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL