Gå direkt till huvudinnehållet

Antrax

Senast reviderad:


Definition:
Infektion orsakad av bakterien Bacillus anthracis.
Förekomst:
Extremt sällsynt i Sverige. Lokala utbrott bland personer med injektionsmissbruk har förekommit bland annat i Skottland och Tyskland.
Symtom:
Hudinfektion med vesikelbildning och sår täckta av svart skorpa (eschar) är de vanligaste symtomen. Inandning av bakterien orsakar lunginfektion med hosta, dyspné och sepsis.
Kliniska fynd:
Typiska skorpbelagda sår på huden. Lunginfektion ofta med ett dramatiskt förlopp med andnöd och sepsis.
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom att bakterien påvisas från sår eller kroppsvätskor.
Behandling:
Hudinfektion är oftast ofarlig, men behandlas med antibiotika. Pulmonell antrax har ofta ett allvarligt förlopp och kräver intensivvårdsbehandling på sjukhus.
 1. Sjukdomsinformation om mjältbrand. Folkhälsomyndigheten (hämtad 2022-05-10) www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Norlander L, Melin L. Som ett antraxbrev med posten. En sammanställning av mjältbrandsfallen i USA hösten 2001. Användarrapport FOI-R-0492-SETotalförsvarets forskningsinstitutu (FOI). www.foi.se  
 3. Ringertz SH, Høiby EA, Jensenius M, Mæhlen J, Caugant DA, Myklebust A, Fossum K. Injectional anthrax in a heroin skin-popper. Lancet 356: 1574-1575, 2000. PMID: 11075776 PubMed  
 4. Cole C, Jones L, McVeigh J, Kicman A, Syed Q, Bellis M. Adulterants in illicit drugs: a review of empirical evidence. Drug Test Anal. 2011;3(2):89-96. doi:10.1002/dta.220. PMID: 21322119 PubMed  
 5. Ezhova E, Orlov D, Suhonen E, Kaverin D, Mahura A, Gennadinik V, Kukkonen I, Drozdov D, Lappalainen HK, Melnikov V, Petäjä T, Kerminen VM, Zilitinkevich S, Malkhazova SM, Christensen TR, Kulmala M. Climatic Factors Influencing the Anthrax Outbreak of 2016 in Siberia, Russia. Ecohealth. 2021 Jun;18(2):217-228. doi: 10.1007/s10393-021-01549-5. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34453636 PubMed  
 6. Wilson KH. Treatment of anthrax. UpToDate, last updated Apr 2019 (hämtad 2022-05-11) www.uptodate.com  
 7. Bakici MZ, Elaldi N, Bakir M, et al. Antimicrobial susceptibility of Bacillus anthracis in an endemic area. Scand J Infect Dis 2002; 34:564. PubMed  
 8. Hendricks KA, Wright ME, Shadomy SV et al. Centers for Disease Control and Prevention Expert Panel Meetings on Prevention and Treatment of Anthrax in Adults. Emerg Infect Dis 2014; 20: e20687. pmid:24447897 PubMed  
 9. Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin. Anthrax - miltbrann. Håndbok i NBC-medisin. Oslo Universitetssykehus. 2011/2012. Siden besøkt 14.05.19 www.helsebiblioteket.no  
 10. Smittevernveilederen. Miltbrann (anthrax) - veileder for helsepersonell. Sist faglig revidert 15.04.2019. www.fhi.no  
 11. Donegan S, Bellamy R, Gamble CL. Vaccines for preventing anthrax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006403. DOI: 10.1002/14651858.CD006403.pub2. PMID: 19370633 PubMed  
 12. Kostova V, Andersen FW, Blystad H et al. Anbefalinger for bruk av anthraxvaksine. Folkehelseinstituttet: Oslo; April 2014. www.fhi.no  
 • Birgitta Evengård, senior professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL