Anaplasmos

Basfakta

Definition

  • Kallades tidigare ehrlichios.
  • Bakteriell zoonos, det vill säga primärt en djursjukdom, förekommer även i sällsynta fall hos människor. Överförs vid fästingbett.
  • Två humana former:
    • Human granulocytär ehrlichios (HGE)
    • Human monocytär ehrlichios (HME)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.