Aktinomykos

Basfakta

Definition

  • Bakteriell infektion, hos människor oftast med bakterien Actinomyces israelii:
    • Anaerob, grampositiv bakterie
  • Kallas också "strålsvampinfektion".

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.