Infektion i hand och finger

Basfakta

Definition

  • Infektioner i händer och fingrar kan variera från milda till potentiellt allvarliga infektioner.1
  • Ofta börjar det som en liten infektion som är förhållandevis enkel att behandla.
  • Bristfällig behandling kan leda till bestående funktionsnedsättning eller förlust av fingret.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.