Gå direkt till huvudinnehållet

Magsjuka (virus)

Magsjuka orsakad av olika virus är en vanlig orsak till diarré och kräkningar. Barn är särskilt utsatta för magsjuka eftersom deras immunförsvar är mindre utvecklat än hos vuxna. Hos barn är också risken för uttorkning större.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Vad är magsjuka orsakad av virus?

Viral gastroenterit är den medicinska benämningen på virusinfektion i tarmen, eller magsjuka. Sjukdomen är mycket smittsam och varar normalt från några dagar till upp emot en vecka.

Virus är en vanlig orsak till diarré och kräkningar. Infektionen kan drabba alla åldersgrupper men är allvarligast hos små barn (förekommer sällan hos spädbarn under tre månader). Liksom förkylningar är virusinfektion i tarmen vanligast på vintern, men förekommer under alla årstider.

Det finns en rad virus som kan ge diarré och kräkningar. En del virus ger först och främst illamående och kräkningar, medan andra huvudsakligen ger diarré. Det vanligaste är dock en kombination av båda. Det finns också skillnader mellan de olika typerna av virus när det gäller den tid det tar från smitta till sjukdomsutbrott. I de flesta fall tar det 2–3 dagar, men både längre och kortare intervall förekommer.

Sjukdomen kan vara i en veckas tid. Kräkningarna går vanligtvis över efter 1–2 dagar, medan diarrén oftast varar något längre.

Vad innebär magsjuka orsakad av virus?

Viruset som ger maginfluensa smittar oftast på följande sätt:

 • Via avföring från personer med magsjuka. Slarv med att tvätta händerna efter toalettbesök kan göra att smittan sprids till andra.
 • Några av de virus som ger magsjuka kan också smitta genom saliv och hosta eller kräkningar. Särskilt vid norovirusinfektioner, som är en vanlig orsak till utbrott på sjukhus, är det vanligt med smitta i samband med kräkning.
 • Viruset kan också sprida smitta indirekt genom förorenade miljöer. Viruset kan överleva länge på ytor som till exempel dörrhandtag.

Magsjuka orsakad av virus är mycket smittsamt. I tätbefolkade miljöer som förskolor och sjukhus sprider sig sjukdomen snabbt till många personer, både patienter och personal. Barn är dessutom särskilt utsatta för magsjuka eftersom deras immunförsvar ännu inte är lika utvecklat som hos vuxna.

Hur behandlas magsjuka orsakad av virus?

Behandling vid risk för uttorkning

Magsjuka är för de flesta ett ofarligt tillstånd som går över inom 2–7 dagar. Ett möjligt problem är dock uttorkning. Mycket vätska förloras genom både kräkningar och diarré och dessutom minskar aptiten för både mat och dryck under sjukdomen. Uttorkning kan ge allvarliga problem, särskilt hos barn under 2 års ålder och hos äldre människor.

För att undvika uttorkning är det viktigt att dricka mycket. Liten urinmängd och mörk urin är tecken på att man inte får i sig tillräckligt med vätska. Hos små barn kan uttorkning också visa sig genom att barnet blir orkeslöst och slött och eventuellt irriterat.

Behandlingsråd vid magsjuka orsakad av virus

Den viktigaste delen av behandlingen är vätsketillförsel. Följande råd kan vara till hjälp vid magsjuka:

 • Det största misstaget är att undvika vätska och mat. Barn måste erbjudas båda delarna även då de kräks.
 • Det är rekommenderat att dricka små mängder vätska åt gången, så lite som 5 mL. Drick ofta – det kan också hjälpa lite mot illamåendet!
 • Spädbarn bör ammas så ofta det går, men sjukdomen kan göra att de inte har kraft att få i sig tillräckligt med mjölk. Då bör man ge små portioner vätska ofta med spruta, flaska eller sked.
 • På apoteket går det att köpa särskilda vätskeersättningar som också ersätter kroppens behov av salter och socker. Det är rekommenderat att använda dessa eftersom de har den rätta sammansättningen av salter.
 • Det viktigaste är dock att få i sig vätska. Barn bör därför själva få välja det som de vill ha att dricka. Söta drycker som läsk och saft, som inte är utspädda, bör om möjligt undvikas eftersom de ökar vätskemängden i tarmen och kan förvärra diarrén. Det är ingenting som hindrar att barnet får mjölk att dricka (detta har man tidigare trott). Dock kan diarréerna hålla i sig något längre tid. Det kan vara bra att ge laktosfri mjölk. Om vätskeersättningar inte kan användas, kan små mängder salta kex eller liknande vara ett bra tillskott.
 • Om den sjuka personen inte klarar av att få i sig särskilt mycket mat under en kort period är det ofarligt, men man blir fortare frisk om man fortsätter att äta, även om man kräks. Det finns inga hinder för att äta helt vanlig mat i lite mindre mängder. Lättsmält mat som yoghurt, soppor, kex, rivet äpple och liknande kan vara lättare att få i sig.
 • Vuxna bör undvika cigaretter, kaffe och alkohol under sjukdomsperioden.
 • Det finns läkemedel som dämpar diarré, men generellt rekommenderas inte användning av läkemedel. Diarré är kroppens sätt att få bukt med infektionen genom att ”skölja” eller ”spola” ut viruset ur tarmen. Läkemedel rekommenderas därför bara när vätskeförlusten är mycket stor eller för att till exempel undvika diarré i särskilda situationer, till exempel under flygresor. Dessa läkemedel bör inte användas av barn under 12 år.

Magsjuka i förskolan - vad gäller?

Barn med akut diarrétillstånd kan återgå till förskolan 2 dygn efter det att de är symtomfria. Detta gäller även blöjbarn. Barn som normalt har en tendens till lös avföring behöver inte hållas borta från förskolan. Föräldrarna avgör själva om barnet har diarré eller bara, som vanligt, lös avföring.

Vid diarrétillstånd där det finns misstanke om att smittan har överförts från livsmedel (till exempel efter utlandsresa) bör barnet undersökas av läkare. Då bör även förskolan informeras och kontrollera om även andra barn i förskolan har liknande symtom.

När ska man söka läkarhjälp?

Sök läkare vid följande tillstånd:

 • Spädbarn som har allvarlig diarré eller kräkningar bör alltid undersökas av läkare.
 • Småbarn som verkar medtagna och slappa, ”inte är sig själva”, inte orkar leka bör undersökas av läkare.
 • Ta kontakt med läkare vid tecken på uttorkning (liten urinmängd och mörk urin, muntorrhet och törst).
 • Vid uttalade magsmärtor, hög feber, blodiga kräkningar eller blod i avföringen bör man också ta kontakt med läkare.

Vid tecken på allvarlig uttorkning, blod i avföringen eller vid starka magsmärtor kan det bli nödvändigt med inläggning på sjukhus. På sjukhus kan vätskeförlust effektivt ersättas genom att föra in en sond genom näsan och ner i matsäcken, eller genom intravenös tillförsel (saltlösning direkt i blodet). 

Vill du veta mer?