Gå direkt till huvudinnehållet

Förkylning

Den stora mångfalden av virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle, så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen.

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om förkylning

  • Förkylning är en övre luftvägsinfektion som angriper näsan och svalget och som orsakas av ett virus.
  • Tillståndet karakteriseras av halsont, trötthet och ibland lätt feber de första dagarna. Därefter får man nästäppa, snuva och hosta.
  • Överföring av smitta sker genom handkontakt med andra personer och därefter överföring av viruset till näsborrar, mun eller ögon, eller som droppsmitta vid hosta eller nysning.
  • Inga läkemedel eller andra preparat botar förkylning eller har bra förebyggande effekt. Eventuell behandling riktas därför mot att lindra symtomen.
  • De allra flesta blir friska utan att det tillstöter några komplikationer.

Vad är förkylning?

Förkylning är en övre luftvägsinfektion som orsakas av ett virus. Så gott som hela befolkningen drabbas av förkylning en eller flera gånger per år. I genomsnitt har barn sex till åtta förkylningar per år och vuxna två till fyra förkylningar per år. Barn från sex månader till tre år drabbas särskilt ofta.

Symtom

Tillståndet karakteriseras av halsont, trötthet och ibland lätt feber. Vuxna får sällan feber vid en vanlig förkylning. Dessa symtom försvinner efter några få dagar och efterföljs av nästäppa, snuva och hosta inom ett till två dygn efter symtomstart. Täppt näsa och snuva blir de dominerande symtomen. Snuvan kan efterhand bli tjock och varig.

Symtomen är mest uttalade omkring dag tre till fyra och börjar försvinna runt dag sju. Barn under ett år får vid förkylning ofta hög feber, äter dåligt, blir griniga och kan få orolig sömn på grund av nästäppan.

Orsak

Förkylning beror på att ett virus, oftast ett så kallat rinovirus, angriper näsa och svalg. Det finns över tvåhundra olika virus som kan orsaka förkylning. Den stora mångfalden av virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle, så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen.

Ungefär två av tre som smittas av ett virus blir sjuka. Överföring av smitta sker genom handkontakt med andra personer och därefter överföring av viruset till näsborrar, mun eller ögon, eller som droppsmitta vid hosta eller nysning. Inkubationstiden, tiden från smitta till symtomdebut, är vanligen två till tre dagar.

Diagnos

Diagnosen är vanligtvis uppenbar utifrån en typisk sjukdomsbild. En eventuell läkarundersökning avslöjar bara lite röda slemhinnor. Blodprov som CRP är vanligen normala eller bara lätt förhöjda, och det krävs inga blodprov för att ställa diagnosen.

Behandling

Förkylning är ett tillstånd som går över av sig själv. Inga läkemedel eller andra preparat botar förkylning eller har bra förebyggande effekt. Eventuell behandling riktas därför mot att lindra symtomen.

Egenbehandling

Ett vanligt råd är att dricka mycket, till exempel vatten  eller juice. Även om det inte finns vetenskaplig dokumentation på att det hjälper, så menar de flesta människor att det är välgörande. Vila är bra, men det är ingen förutsättning för att bli frisk. Om snuvan och nästäppan gör det svårt att sova kan man pröva att ligga med huvudet högt i sängen. Man bör ta en paus ifrån högintensiv träning när förkylningen är som värst.

Kosttillskott och växtbaserade läkemedel

Zink. Det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera zink vid förkylning.

Röd solhatt (echinacea). Enligt en systematisk forskningsöversikt från Cochrane (2014) saknas det tillräckligt vetenskapligt stöd för röd solhatt-produkters effektivitet vid behandling av förkylning. Men produkterna är godkända av Läkemedelsverket som traditionellt använda växtbaserade läkemedel.

Vitamin C. Enligt en systematisk forskningsöversikt från Cochrane (2007) gav intag på 200 mg eller mer av vitamin C inte någon väsentlig minskning av symtom eller varaktighet för förkylningen, när behandlingen startade efter det att förkylningssymtomen hade uppstått.

Läkemedel

Vid behov kan smärtstillande medel, paracetamol , användas för att minska obehag och feber. Slemhinneavsvällande nässprej eller koksaltlösning lindrar andningsbesvär och förbättrar nattsömn, vilket också visas i vetenskapliga studier. Hostmedicin är däremot inte bättre än annan vätska varken för barn eller för vuxna, då är honung mer effektivt.

Kamfer/mentol/eukalyptus. En studie visade att en salva med dessa luktämnen (Vaporub), som smörjdes in i huden på barn med förkylning, ledde till något mindre hosta och bättre sömn följande natt.

Antibiotika hjälper inte eftersom det bara har effekt mot bakterier och en vanlig förkylning beror på en virusinfektion. Om man tar antibiotika finns risk för biverkningar från mag-tarmkanalen och dessutom ökar resistensen mot antibiotika.

Långvarig hosta hos barn ger misstanke om astma. Av den anledningen har många läkare rekommenderat användning av astmamedicin (beta2-agonist). Men en studie fann att hos barn med enbart ständig hosta, hade sådan behandling ingen effekt.

Förskola

Förskolebarn ska stanna hemma om de har feber (över 38 grader) eller har nedsatt allmäntillstånd.

Kan förkylning förebyggas?

C-vitamin. De vetenskapliga resultaten är inte entydiga, men enligt en systematisk forskningsöversikt från Cochrane (2007) kan intag av vitamin C innan symtomen på förkylning inträder, minska sjukdomens varaktighet och ge färre symtom. Vitamin C minskade inte själva förekomsten av förkylning i den generella befolkningen, men bland löpare, skidåkare och militärer i subarktiska områden sågs en förebyggande effekt.

Gurgling med vatten . I en studie fann forskarna att gurgling med vatten  under en minut tre gånger dagligen i 60 dagar hade viss förebyggande effekt mot förkylning.

Probiotika. En systematisk forskningsöversikt från Cochrane (2011) visade viss förebyggande effekt på övre luftvägsinfektioner hos barn och yngre vuxna, medan övriga studier visar spretande resultat.

D-vitamin. De flesta studier visar att D-vitamin i förebyggande syfte inte minskar förekomsten av förkylningar jämfört med placebo.

Röd solhatt. Det saknas vetenskapligt stöd för att solhattprodukter är effektiva för att förebygga förkylning.

Vaccination. Det stora antalet virus som kan orsaka förkylning, gör att det inte går att vaccinera mot förkylning.

Prognos

De allra flesta blir friska utan att det tillstöter komplikationer. I undantagsfall kan en förkylning övergå i en halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation eller lunginflammation. Detta yttrar sig oftast som ökande och nya besvär, när man istället borde vara på bättringsväg. I sådana fall bör man uppsöka läkare för behandling.

Vill du veta mer?

Animation