Gå direkt till huvudinnehållet

Apkoppor

Apkoppor, eller monkeypox, är en sjukdom som beror på ett virus. Förutom feber, huvudvärk och sjukdomskänsla är det vanligt med hudutslag med blåsor och sår.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om apkoppor

  • Apkoppor är en sjukdom som beror på en infektion med apkoppsviruset. Det kallas också för monkeypox, efter det engelska namnet monkey pox.
  • Sjukdomen börjar vanligen med allmänna sjukdomssymtom såsom feber, huvudvärk, muskelvärk, frossa och trötthet. Efter en till tre dagar börjar det uppstå hudförändringar, som kan se ut som röda fläckar, knottrig hud, vätskefyllda eller varfyllda blåsor och sår.
  • Apkoppor beror på infektion med apkoppsviruset.
  • Diagnosen bekräftas genom att påvisa virusets arvsmassa.
  • Det finns ingen specifik behandling mot apkoppor. Behandlingen består framför allt av stödjande åtgärder såsom behandling av eventuella bakteriella hudinfektioner som kan uppstå som en komplikation.
  • Utslagen går i vanliga fall över efter två till fyra veckor och de allra flesta tillfrisknar helt.

Vad är apkoppor/monkeypox?

Apkoppor är en sjukdom som beror på en infektion med apkoppsviruset. Det kallas också för monkeypox, efter det engelska namnet monkey pox.

Sjukdomen ansågs länge vara sällsynt och endast förekomma i Afrika. I maj 2022 har det dock förekommit ett ökat antal fall i Europa som har gjort att apkoppor nu klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. 

Sjukdomen har blivit allt vanligare de senaste 20 åren, vilket tycks bero på att allt färre har skydd mot smittkoppor. Smittkoppor var en dödlig sjukdom som utrotades genom vaccination. Man slutade vaccinera mot smittkoppor år 1976. Smittkoppsvaccinet ger även skydd mot apkoppor och eftersom allt färre har vaccinerats mot smittkoppor ökar risken för att apkoppor sprids. 

Symtom

Personer med apkoppor har vanligen en lindrig sjukdomsbild. Sjukdomen börjar vanligen med allmänna sjukdomssymtom såsom feber, huvudvärk, muskelvärk, frossa och trötthet. Man kan märka att lymfkörtlarna i halsen, i armhålorna och i ljumskarna är svullna och ömma.

Efter en till tre dagar börjar det uppstå hudförändringar, som kan se ut som röda fläckar, knottrig hud, vätskefyllda eller varfyllda blåsor och sår. Det kan också uppstå sår i munnen, på ögats slemhinnor, på könsorganen och runt analöppningen. Ofta börjar utslaget i ansiktet och sprider sig sedan till armar, händer, ben, fötter, underliv och bål. Hudförändringarna är ofta 0,5–1 cm stora och kan variera i antal från ett par stycken till mer än 1000. 

Orsak

Apkoppor beror på infektion med apkoppsviruset som tillhör arten ortopoxvirus. Viruset finns framför allt hos vilda djur i Afrika såsom gnagare och apor. När man bits av ett smittat djur eller kommer i kontakt med djurets blod kan smittan överföras till människan. Det kan också smittas genom att äta otillräckligt tillagat kött från smittade djur. 

Från att man blir smittad tills man får sjukdomstecken är det vanligen 6 till 13 dagar. Hur smittan sprids mellan människor är inte helt klarlagd. Mellan människor kan viruset sprida sig via luftvägarna eller direktkontakt med kroppsvätskor från en smittad person. Man behöver dock utsättas för viruset under en längre tid för att bli smittad. Man kan också smittas genom att komma i kontakt med föremål som en smittad person har använt, såsom sängkläder eller kläder. 

Man tror att sjukdomen kan smittas sexuellt men den exakta mekanismen är inte klarlagd. Under våren 2022 har det främst varit män som har sex med män som har fått apkoppor.

Diagnos

Diagnosen bör misstänkas hos alla som får typiska symtom och utslag som kan tala för sjukdomen. Diagnosen bekräftas genom att påvisa virusets arvsmassa genom att ta ett prov från blåsor eller skorpor som skickas till ett särskilt laboratorium. 

Om det finns misstanke om sjukdomen eller när sjukdomen är bekräftad tar läkaren kontakt med en smittskyddsläkare. Sjukdomen är anmälningspliktig, det vill säga att sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla sjukdomen, och smittspårning ska genomföras.

Behandling av apkoppor

Det finns ingen specifik behandling mot apkoppor. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt ett läkemedel men det har ännu inte börjat användas inom sjukvården.

Behandlingen består framför allt av stödjande åtgärder såsom behandling av eventuella bakteriella hudinfektioner som kan uppstå i samband med infektionen eller behandling med vätska vid risk för uttorkning.

  • Om man har blivit smittad av apkoppor eller har en stark misstanke om det bör man undvika nära kontakt med andra, särskilt personer som har nedsatt immunförsvar. Man bör också undvika nära kontakt med husdjur.
  • Under isoleringen bör man inte donera blod, sperma eller organ.
  • Isoleringen kan brytas när skorporna har försvunnit helt och huden under har läkt.
  • Personer som har varit i kontakt med någon som har apkoppor bör vara uppmärksamma på hudförändringar och andra tecken på apkoppor upp till tre veckor efter att man har varit i nära kontakt med den sjuka personen. Under den tiden bör man inte donera blod, sperma eller organ.

Prognos

Utslagen går i vanliga fall över efter två till fyra veckor och de allra flesta tillfrisknar helt. Man kan föra vidare smittan tills dess att alla skorpor som har bildats har försvunnit och huden är hel och frisk. Detta kan dröja upp till fem veckor. Det finns en viss risk för komplikationer såsom ärrbildning i huden, lunginflammation, inflammation i hjärnan och påverkan av hornhinnan. 

Till skillnad från smittkoppor är apkoppor i regel en ofarlig sjukdom. I Afrika, där de flesta personer har fått sjukdomen, har sjukdomen en dödlighet på cirka 3 per 100 personer. Risken för ett allvarligt förlopp är högst bland barn, ungdomar och personer med nedsatt immunförsvar. Det har inte inträffat några dödsfall i apkoppor utanför Afrika.

Vill du veta mer