Gå direkt till huvudinnehållet

West Nile virus-infektion

West Nile-viruset lever främst i vilda fåglar. Mygg sticker smittade fåglar, och kan därefter överföra viruset till människa.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om West Nile-fever

  • En virusorsakad sjukdom som finns hos fåglar och som sprids till människor via myggstick. I Sverige räknar man med att klimatet inte är varmt nog för att smittan ska spridas med myggen.
  • Av dem som smittas utvecklar 80 % inga symtom. En mycket liten andel, runt 1 %, får hjärnhinne- eller hjärninflammation.
  • Majoriteten behöver inte behandlas, men de som drabbas av hjärnhinne- eller hjärninflammation behöver sjukhusvård.
  • De allra flesta återhämtar sig helt, men de som drabbas av hjärnhinne- eller hjärninflammation kan ha kvarstående besvär med trötthet, minnesbesvär eller balansproblem i flera år efter genomgången sjukdom.

Vad är West Nile-fever?

West Nile-fever har ingen svensk översättning. Det är en virusorsakad infektion som framförallt förekommer i Mellanöstern, Asien och Afrika. Sedan 1999 har sjukdomen också blivit utbredd i USA och spridit sig till Kanada. Det har varit flera epidemier även i europeiska länder. Under år 2018 rapporterades det i EU/EES-området och angränsande grannländer 2083 fall hos människa. Flest fall sågs i Italien, Serbien och Grekland. 

Symtom

Vanligtvis är infektionen mild och ofarlig. Det beräknas att cirka 80 % av dem som smittas inte utvecklar några symtom. Cirka 20 % får influensaliknande besvär som varar några dagar.

Hos färre än 1 % orsakar smittan hjärnhinne- eller hjärninflammation. Symtomen är då kraftiga i form av huvudvärk, illamående, kräkningar, ryckningar och kramper, nackstelhet och medvetslöshet. 

Orsak

West Nile-viruset lever främst i vilda fåglar. Mygg sticker smittade fåglar, och kan därefter överföra viruset till människa. Människor blir inte smittade direkt av fåglar eller andra djur, inte heller smittar människor varandra. Virusets överlevnad i myggen är beroende av temperaturen. I Sverige räknar man med att klimatet inte är varmt nog för att smittan ska spridas med myggen.

Diagnos

Det är bara vid allvarlig sjukdom som det finns behov av att påvisa sjukdomen. Detta görs genom blodprovstagning och vid undersökning av ryggmärgsvätskan. 

Behandling

De allra flesta blir friska utan någon form av behandling. 

Vid allvarlig hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation är det nödvändigt att snabbt bli inlagd på sjukhus. Det finns dock ingen behandling som kan döda själva viruset, utan behandlingen går ut på att lindra symtomen så att kroppen själv kan övervinna infektionen. 

Om man vistas i ett område där viruset finns är det viktigaste man kan göra att skydda sig mot myggstick. 

De myggarter som överför viruset är mest aktiva i skymningen och vid soluppgång, men är också aktiva om natten. Om man vistas utomhus efter solnedgång rekommenderas därför att huden ska vara täckt  med långbyxor, långärmat och strumpor. Kläderna bör inte vara vita eller ha kraftiga färger då myggen dras till detta. 

I tillägg rekommenderas att myggmedel används som innehåller DEET (dietyltoluamid) eller motsvarande på huden. Bäst skydd har man i praktiken om man är inomhus efter solnedgång och samtidigt har myggnät i fönster, dörrar och kring sängen. 

Vaccin finns just nu endast till hästar men är under utveckling för att kunna användas på människor. 

Prognos

De allra flesta, 99 %, återhämtar sig helt. Några få utvecklar hjärninflammation, vilket i yttersta fall kan vara dödligt. Speciellt hos äldre eller personer med nedsatt immunförsvar finns en ökad risk för komplikationer. I USA har man sett att mer än hälften av alla som överlever den allvarliga formen har kvarstående besvär med trötthet, minnesbesvär eller balansproblem i flera år efter genomgången sjukdom.