Gå direkt till huvudinnehållet

Babesios

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om babesios

 • Babesios är en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar från djur till människa. 
 • Sjukdomen är mycket lik malaria men sprids via fästingar istället. I Europa är tamboskap vanligaste värddjuret.
 • Oftast drabbas personer med nedsatt immunförsvar.
 • Behandling sker med antimalariamedel och antibiotika. 
 • Vanligtvis god prognos, men kan också bli mycket allvarligt i enstaka fall.

Vad är babesios?

Babesios är en zoonos, orsakad av infektion med den malarialiknande parasiten babesia. Zoonos kallar man en djursjukdom som kan smitta människor. Fästingar fungerar som vektor, det vill säga den mellanvärd som överför sjukdomen från djur till människa.

Bland över hundra babesiaarter är det i första hand två typer som framkallar sjukdom hos människor:

 • Babesia divergens:
  • I Europa är parasitens värd (reservoar) är i första hand tamboskap
  • Några få fall av sjukdomen hos människa har rapporterats i Sverige
 • Babesia microti:
  • Parasitens värd (reservoar) är gnagare i USA
  • Starkt ökande förekomst, särskilt i nordöstra delarna av USA de senaste tio åren

I nordöstra delarna av USA rapporteras regelbundet om utbrott, i staten New York rapporterades 600 fall i perioden 2005–2007. Det är arten B. microti som huvudsakligen förekommer i USA.

Orsak

Babesia divergens överförs via fästingen Ixodes ricinus från tamboskap. Babesia microti överförs via fästingen Ixodes scapularis från gnagare. Sjukdomen smittar inte mellan människor, utan från djur till människa. De flesta fall av babesios uppstår hos personer som har fått mjälten borttagen eller som har försvagat immunsystem av någon annan orsak. Under senare år har man även sett att sjukdomen kan smitta via blodtransfusion.

Symtom

Babesios har en inkubationstid – tiden från smitta till sjukdomsutbrott – som varierar från en vecka till tolv månader. Sjukdomen ger malarialiknande symtom med frossa och episoder med hög feber, muskelsmärtor och utveckling av blodbrist (hemolytisk anemi). Diagnosen misstänks vid malarialiknande symtom hos patienter som inte varit utsatta för malariasmitta. Symtomen kan vara mildare, influensaliknande, om man är infekterad med små mängder parasiter. De allvarligaste symtomen ser man oftast hos patienter med försvagat immunsystem.

Diagnos

Sjukdomen bör misstänkas hos personer som får malariasymtom utan att ha varit i tropiska länder.

Om sjukdomshistorien ger misstanke om babesios ställs diagnosen genom att undersöka en bloddroppe i mikroskop och konstatera parasiterna. Dessutom kan man se att blodvärdet är lågt. Andra blodprover visar att orsaken till det låga blodvärdet är en ökad nedbrytning av röda blodkroppar, vilket leder till så kallad hemolytisk anemi.

Behandling

Babesios behandlas med en kombination av antimalariamedel och antibiotika.

Förebyggande behandling är viktigt. Bar hud bör täckas med långa byxor eller stövlar om man ska vistas i områden med fästingar. Myggmedel på hud och kläder minskar antalet fästingar som biter sig fast. Insektsdödande medel på kläderna, till exempel permetrin, förebygger också fästingbett. Om en fästing bitit sig fast bör den avlägsnas från huden så snart som möjligt, helst inom 24 timmar. Fästingen dras ut med fingrarna eller en pincett.

Prognos

Prognosen är vanligtvis god, men sjukdomen kan bli mycket allvarlig hos patienter som saknar mjälte eller har försvagat immunförsvar av annan orsak.

Vill du veta mer?