Gå direkt till huvudinnehållet

Psoasabscess

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är en psoasabscess?

Psoas är en kraftig muskel som utgår från ryggkotorna i ländryggen och som fäster på övre delen av lårbenet. Psoasmuskelns huvuduppgift är att se till att man kan böja höftleden. Muskeln sitter på bakväggen i bukhålan och passerar ut genom bäckenet innan den fäster strax nedanför höftleden. Psoasmuskeln ligger tätt intill många organ som tjocktarm, tunntarm, blindtarm, urinledarna, huvudpulsådern, njurbäckenen, bukspottskörteln, lymfkörtlar i bäckenet och ryggraden. Infektioner i dessa organ kan sprida sig direkt till psoasmuskeln. Psoasmuskeln har en riklig blodtillförsel, något som gör att bakterier kan spridas från andra områden av kroppen och slå sig ned i muskeln.

Ibland uppstår det en infektion förorsakad av bakterier i psoasmuskeln. En sådan infektion kan utvecklas till en böld. Det kallas på fackspråk en abscess. Om infektionen beror på direkt spridning från ett närliggande organ, kallas det en sekundär infektion. Om infektionen beror på spridning via blodet från en okänd källa på ett annat ställe i kroppen, kallas det en primär infektion.

Psoasabscess är en diagnos som är lätt att förbise eftersom det är en förhållandevis sällsynt sjukdom. Studier visar att det årligen uppstår cirka tolv nya fall per 100 000. I Asien och Afrika är 99,5 % av alla psoasabscesser primära, jämfört med cirka 50 % i USA och Kanada och knappt 20 % i Europa.

Orsaken till psoasabscess har i västvärlden ändrats väsentligt sedan början av 1900-talet, då de flesta fallen berodde på tuberkulos. I en amerikansk studie fann forskarna nyligen att bland dem med primär psoasabscess var 86 % narkomaner som använde intravenösa ämnen och 57 % var hiv-infekterade.

Orsak

Tidigare berodde psoasabscesser först och främst på tuberkulos i ryggraden (Potts sjukdom), men reducerad förekomst av tuberkulos gör att de vanligaste bakterierna som hör samman med psoasabscess i dag är knutna till sjukdomar i matsmältningskanalen. Vanliga sekundära orsaker till psoasabscess är Crohns sjukdom (60 %), blindtarmsinflammation (16 %), ulcerös kolit, divertikulit, tjocktarmscancer (11 %) och infektion i ben i ryggen (vertebral osteomyelit, 10 %).

Personer med nedsatt immunförsvar, hiv-infektion, diabetes eller njursvikt är predisponerade att kunna få psoasabscess.

Symtom och tecken

Symtomen är i regel ospecifika. Tillståndet kan visa sig som ryggsmärtor, flanksmärtor, feber av okänd orsak, smärta i ljumskarna som ger misstanke om höftledssjukdom, frekvent vattenkastning eller magsmärtor. Smärtan kan stråla ut till framsidan av höften och låret. Andra allmänna symtom är illamående, orkeslöshet, viktnedgång. Sjukdomen börjar ofta vagt och symtomen har ofta förekommit i flera veckor när patienten kontaktar läkare.

Hos barn kan psoasabscess presentera sig med feber, hälta och höftsmärta.

Diagnos

Diagnosen är mycket svårt att ställa i en tidig fas. Eftersom sjukdomen är mycket sällsynt, är det inte alltid så att läkarna tänker på denna som en möjlig förklaring till en patients besvär.

En patient med psoasabscess föredrar att ligga med knäet och höften böjda och med höften lätt utåtvänd. Vid undersökning av höftleden, där läkaren testar rörelseutslagen, låter patienten detta göras utan nämndvärda obehag. Detta är en viktig observation, eftersom en del sjukdomar som kan knytas till höftleden utlöser starka smärtor vid ett sådant test. Om läkaren däremot ber patienten att böja upp i höftleden, och han eller hon håller mot låret så att patienten måste använda kraft, kommer smärtor att utlösas. Även när läkaren undersöker med ett finger i patientens ändtarm, kan smärtor uppkomma.

Blodprover talar om att det föreligger en infektion. Datortomografi eller MR är de bildundersökningar som kan bekräfta att det föreligger en psoasabscess.

Behandling

Målet med behandlingen är att eliminera infektionen och se till att det hålrum som bölden befinner sig i (abscesshålet) töms fullständigt. Huvudbehandlingen är att sticka hål på bölden, lägga in dränage och låta det ligga där tills bölden är tömd. Samtidigt ges antibiotika. Varaktigheten för antibiotikabehandling måste individualiseras och doseringen styras av tillståndet och eventuell infektion på andra ställen i

Prognos

Primär psoasabscess har en bättre prognos än sekundär psoasabscess med en dödlighet på 2–3 % mot knappt 20 %. Huvudorsaken till död är försenad eller otillräcklig behandling.

Psoasabscess är en sjukdom som lätt återkommer. Därför är det viktigt att en patient med denna sjukdom följs upp ofta under de första åren efter en sådan infektion.

Vill du veta mer?