Gå direkt till huvudinnehållet

Psoasabscess

Diagnosen psoasabscess är lätt att missa eftersom sjukdomen är sällsynt och symtomen ospecifika.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om psoasabscess

  • Psoasmuskeln utgår från ländryggskotorna och fäster på övre delen av lårbenet. 
  • Psoasabscess är ett sällsynt tillstånd där en bakterieinfektion i psoasmuskeln har utvecklats till en böld. 
  • Symtomen är oftast ospecifika med exempelvis ryggsmärtor, feber, smärta i ljumskarna, trötthet eller magsmärtor.
  • Oftast kommer bakterierna från sjukdomar i matsmältningskanalen.
  • Symtom och fynd vid undersökning kan göra att psoasabscess misstänks. Diagnosen bekräftas med datortomografi- eller magnetkameraundersökning. 
  • Huvudbehandlingen är att sticka hål på bölden, lägga in dränage och låta det ligga där tills bölden är tömd. Samtidigt ges antibiotika.
  • Psoasabscess är en sjukdom som lätt återkommer. Därför är det viktigt med uppföljning.

Vad är en psoasabscess?

Psoas är en kraftig muskel som utgår från ryggkotorna i ländryggen och som fäster på övre delen av lårbenet. Psoasmuskelns huvuduppgift är att se till att man kan böja höftleden. Muskeln sitter på bakväggen i bukhålan och passerar ut genom bäckenet innan den fäster strax nedanför höftleden. Psoasmuskeln ligger tätt intill många organ som tjocktarm, tunntarm, blindtarm, urinledarna, stora kroppspulsådern (aorta), njurarna, bukspottskörteln, lymfkörtlar i bäckenet och ryggraden. Infektioner i dessa organ kan sprida sig direkt till psoasmuskeln. Psoasmuskeln har riklig blodtillförsel, något som gör att bakterier kan spridas från andra områden av kroppen och slå sig ned i muskeln.

En bakterieinfektion i psoasmuskeln kan utvecklas till en böld. Det kallas på fackspråk en abscess. Om infektionen beror på direkt spridning från ett närliggande organ kallas det en sekundär infektion. Om infektionen beror på spridning via blodet från en okänd källa på ett annat ställe i kroppen, kallas det en primär infektion.

Psoasabscess är en diagnos som är lätt att missa eftersom det är en sällsynt sjukdom. Det finns inga svenska data, men i Storbritannien drabbas fyra personer per miljon invånare och år.

Symtom

Symtomen vid psoasabscess är oftast ospecifika med exempelvis ryggsmärtor, feber, smärta i ljumskarna (som kan göra att höftledssjukdom misstänks), frekvent vattenkastning eller magsmärtor. Smärtan kan stråla ut till framsidan av höften och låret. Andra allmänna symtom är illamående, orkeslöshet, viktnedgång. Symtomen har ofta funnits i flera veckor när patienten kontaktar vården.

Hos barn kan psoasabscess presentera sig med feber, hälta och höftsmärta.

Orsak

De vanligaste bakterierna vid psoasabscess kommer från sjukdomar i matsmältningskanalen. Vanliga sekundära orsaker till psoasabscess är Crohns sjukdomulcerös kolitblindtarmsinflammation, divertikulit, tjocktarmscancer eller infektion i ryggen.

Diagnos

Diagnosen är mycket svårt att ställa i tidig fas. Eftersom sjukdomen är så sällsynt och symtomen ospecifika är det lätta att diagnosen missas till en början.

En patient med psoasabscess föredrar att ligga med knät och höften böjda och med höften lätt utåtvänd. Vid undersökning av höftleden är rörligheten oftast bra och utan smärta. Detta är en viktig observation som talar för psoasabscess och mot att symtomen kommer från höftledssjukdom. Om läkaren däremot ber patienten att böja upp i höftleden och håller mot låret så att patienten måste använda kraft, kommer smärtor att utlösas. Även om läkaren undersöker med ett finger i patientens ändtarm, kan smärtor uppkomma.

Vid misstänkt psoasabscess visar blodprover förhöjda värden för infektion. Datortomografiundersökning eller magnetkameraundersökning kan bekräfta om det finns en psoasabscess.

Behandling

Målet med behandlingen är att infektionen ska försvinna och att abscesshålan ska tömmas fullständigt. Huvudbehandlingen är att sticka hål på bölden, lägga in dränage och låta det ligga där tills bölden är tömd. Samtidigt ges antibiotika. Behandlingstiden med antibiotika styrs individuellt bland annat beroende på om det finns en infektion på andra ställen i kroppen

Prognos

Psoasabscess är en sjukdom som lätt återkommer. Därför är det viktigt att en patient med denna sjukdom följs upp ofta under de första åren efter en sådan infektion.

Vill du veta mer?