Gå direkt till huvudinnehållet

Mycoplasma genitalium

Bakterien mycoplasma genitalium kan orsaka urinvägsbesvär. Den är sexuellt överförbar och det är okänt hur vanlig den är, kanske lika vanligt förekommande som klamydiabakterien.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Senast reviderad:


Fakta om mycoplasma genitalium

  • Infektion med mycoplasma genitalium räknas till de sexuellt överförbara sjukdomarna.
  • Infektion med bakterien kan antingen yttra sig utan symtom eller skapa besvär i urinvägarna.
  • Om man har symtom kan provtagning ibland ske, och görs med hjälp av urinprov hos män och vaginalprov hos kvinnor.
  • Infektionen behandlas med antibiotika. 
  • Prognosen är god.

Vad är infektion med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium isolerades för första gången år 1980. Bakterien är en ganska vanlig anledning till urinrörskatarr, kallat uretrit hos både män och kvinnor. Bakterien kan ge andra besvär, men hos många märks det inte av om man bär på bakterien.

Det är oklart hur vanligt det är med mycoplasma-infektion då det, till skillnad från klamydia och gonorré, inte finns nationell statistik på när bakterien upptäcks. Sjukdomen ingår nämligen inte smittskyddslagen vilket flera andra sexuellt överförbara sjukdomar gör.

Bakterien mycoplasma genitalium

Mycoplasmabakterier är bland de minsta fritt levande bakterierna som finns, och de är mycket svåra att isolera och odla. Mycoplasma är en så kallad intracellulär bakterie, det vill säga den tränger in i och lever inuti kroppens celler. Mycoplasmabakterierna skiljer sig också från andra bakterier genom att de saknar cellvägg. Detta gör att de inte kan påverkas av vissa vanliga typer av antibiotika, till exempel penicillin.

Mycoplasmabakterien brukar finnas i lägre koncentration än klamydia, därför tror man att det kanske är mindre smittsamt än klamydia men det är okänt exakt hur det ser ut. 

Symtom

Hos män kan infektion med M. genitalium orsaka uretritsymtom, det vill säga sveda vid vattenkastning och flytningar. Bakterien verkar också kunna leda till kroniskt eller ständigt återvändande urinrörskatarr. Bakterien kan orsaka komplikationer som infektion i bitestikeln (epididymit).

Hos kvinnor har M. genitalium påvisats vid urinrörskatarr och livmoderhalsinfektion (cervicit). Hos kvinnor kan infektionen märkas av genom att det svider när man kissar och ge ökad mängd flytningar, eller annorlunda flytningar som exempelvis liknar var.

Diagnos

Vid symtom på urinrörskatarr undersöker läkaren vanligtvis förekomsten av klamydia och gonorré. Om dessa prover är negativa, men besvären fortfarande finns kvar, brukar man testa för mycoplasma genitalium. Ibland testar man det från början i ett kombinerat klamydia och mycoplasma-prov.

Proven för M. genitalium är ett urinprov för män. Den första delen av urinen används, cirka 10 mL behövs. Hos kvinnor är det bättre med ett vaginalprov som man kan ta själv genom att föra in en särskild bomullspinne i slidan. Ibland läggs denna bomullspinne i den första delen av urinen, likadant som vid ett klamydiatest.

Behandling

Endast bekräftade infektioner eller då en fast partner har infektionen bör behandlas. Rekommendationen är i första hand azitromycin i 5 dagar men mycoplasma genitalium blir mer och mer resistent mot behandling. 

Prognos

God med korrekt behandling. Risken för komplikationer verkar med dagens kunskaper vara liten.

Vill du veta mer?