Gå direkt till huvudinnehållet

Lunginflammation med pneumocystis

Lunginflammation med Pneumocystis jiroveci är ofta den sjukdom som ger skäl att misstänka att hiv-infektionen har utvecklats till aids.

Publicerad:


Vad är pneumocystis?

Pneumocystis jiroveci (kallades tidigare P. carinii) är en svamp som orsakar den vanligaste opportunistiska infektionen bland patienter som är smittade (infekterade) med hiv. Opportunistiska infektioner är en beteckning som används på de infektioner du kan få när immunsystemet är försvagat. Lunginflammation med Pneumocystis jiroveci är ofta den sjukdom som ger skäl att misstänka att hiv-infektionen har utvecklat sig till aids.

Lunginflammation med pneumocystis förekommer nästan uteslutande bland hiv-smittade och bland patienter med kraftigt försvagat immunsystem – till exempel cancerpatienter eller patienter som av andra skäl måste använda höga doser med kortikosteroider under lång tid.

Hur smittar pneumocystis?

Förutsättningen för att bli smittad och bli sjuk är att du har ett kraftigt nedsatt immunsystem.

Smittöverföringen av pneumocystis är inte helt känd. Sannolikt är smitta från person till person det vanligaste smittsättet vid ny infektion, men smitta från miljökällor förekommer också. Luftburen smitta är mest sannolik. Icke-infekterade personer kan vara asymtomatiska bärare av pneumocystis.

Diagnos

I regel har patienten känd hiv-infektion eller aids. Vanliga symtom är gradvis ökande andfåddhet, torrhosta och låg feber. Akut andfåddhet med smärtor i bröstet vid andning kan betyda att punkterad lunga har uppstått (pneumothorax). Patienter utan aids får ofta akuta andningssvårigheter en tid efter att dosen med immundämpande läkemedel har minskats eller ökats.

Läkarundersökningen visar inte fynd som bekräftar eller avfärdar diagnosen.

Tillståndet kan vara svårt att diagnostisera på grund av ospecifika symtom och tecken, användning av förebyggande läkemedel i behandlingen av hiv-infekterade patienter och samtidig infektion med en rad olika mikrober hos en person med nedsatt immunförsvar. Diagnosen bygger därför på mikroskopisk påvisning av pneumocystis-organismen från saliv, "lungsköljning" eller lungvävnad.

Om salivprovet inte innehåller mikroben, görs bronkoskopi där läkaren sköljer luftrören med koksaltlösning, suger upp den igen och mikroskoperar för att leta efter Pneumocystis jiroveci.

Röntgen eller datortomografi av lungorna kan visa typiska förändringar, men ibland kan röntgenbilderna vara normala.

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort mikroorganismen, det vill säga bota infektionen, och säkerställa att patienten överlever. Patienter med lindriga symtom på lunginflammation med pneumocystis kan behandlas utanför sjukhus med tabletter och täta kontroller. Vid allvarligare symtom måste patienten läggas in och behandlas på sjukhus. Behandlingen består av antibiotika, men ger inte alltid tillfredsställande effekt. Biverkningar förekommer också.

Förebyggande behandling används för att förhindra att sjuka människor ska få denna lunginflammation. Behandling ges till hiv-infekterade när CD4-talet ligger under 200 eller när patienten har svampinfektion i munhålan. Livslång förebyggande behandling ges till patienter som har haft lunginflammation med pneumocystis, men om immunförsvaret förbättras genom behandling med hiv-läkemedel behöver man inte fortsätta med denna förebyggande behandling. Patienter som har nedsatt immunförsvar av annan orsak än hiv, övervägs också för förebyggande behandling.

Prognos

Förloppet är väldigt varierande. Sjukdomen kan i vissa fall vara dödlig för personer med nedsatt immunförsvar eller aids-patienter.

Dödligheten är 10–20 % bland aids-patienter som har sin första lunginflammation med pneumocystis, men den ökar kraftigt vid behov av respiratorbehandling. Dödligheten bland patienter utan aids är 30–60 %, beroende på eventuell underliggande sjukdom. Cancerpatienter har högre dödlighet än personer som har genomgått transplantation, eller personer som har bindvävssjukdom.

Vill du veta mer?