Gå direkt till huvudinnehållet

Salmonellasmitta från småfågel

Senast uppdaterad: Publicerad:


Varje år anmäls ett tiotal fall av diarrésjukdom hos personer som har smittats med en variant av bakterien Salmonella typhimurium som har påvisats hos fåglar. Diarrésjukdomen går i de flesta fall över av sig själv. Den vanligaste smittvägen för den här varianten är kontakt med vilda fåglar och deras avföring, samt genom att äta snö, sand eller jord eller användning av vatten som inte har desinficerats. Dessutom kan utekatter bära på smittan efter deras kontakt med till exempel fågelbord.

Den här salmonellainfektionen förekommer på flera håll i landet. Varje år märks en ökning av den här typen av salmonellainfektion under den senare delen av vintern – från januari till april – sporadiskt över hela landet. Under 2012 rapporterades totalt fyra fall av den här typen av salmonella hos människa. I Sverige har det rapporterats att Salmonella typhimurium från småfågelstammar, som nämns ovan, också har påvisats hos katt i den här perioden, sannolikt genom smitta från fåglar.

De flesta som får den här varianten av sjukdomen är små barn.

För att förebygga smitta från småfåglar är det viktigt att:

  • Hålla god handhygien generellt, inte minst efter hantering av fågelbord och hos barn när de har varit ute och lekt.
  • Man bör försöka undvika att etablera utfodringsplatser för fåglar i närheten av platser där små barn leker och nära dagis. Det är viktigt att komma ihåg att också marken under fågelbord kan vara förorenade av fågelavföring som kan innehålla salmonellabakterier.
  • Noggrann rengöring av fågelbord och annan utfodringsutrustning regelbundet kan vara bra för att minska smittorisken. Rengöring bör göras utomhus och med handskar. Det är bättre att ersätta fågelbord med utfodringsautomater för att minska smittan mellan fåglarna.
  • Man bör också undvika att låta stora mängder fågelfrön samlas på marken eftersom de lätt kan förorenas av fåglarnas avföring. Katter som går ute och har kontakt med småfåglar kan också bli smittade och kan föra smittan vidare. Det är därför viktigt att påminna om generellt god handhygien också vid umgänge med husdjur.

Vill du veta mer?