Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokocksjukdom hos barn

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är pneumokockinfektion?

Det är en infektion i kroppen med bakterien streptococcus pneumoniae, även kallad pneumokock. Den här bakterien anses vara den vanligaste orsaken till vanlig lunginflammation hos vuxna och är orsaken till cirka två av tre allvarliga lunginflammationer. Pneumokocker är också en vanlig orsak till bihåleinflammation och infektion i mellanörat hos barn. Hos små barn, speciellt barn under två år kan bakterierna också leda till en mer allvarlig sjukdomsbild med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Det allvarliga förloppet hos barn kallas invasiv pneumokockinfektion.

Förekomst

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och Folkhälsomyndigheten  för statistik. Under 2011 anmäldes i Sverige sammanlagt ett 40-tal fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under tio år. Sjukdomen är med andra ord relativt ovanlig, men förekomsten har under de senaste åren varit ökande fram tills allmän vaccinering av nyfödda inleddes år 2009.

Symtom

Vid så kallad invasiv pneumokocksjukdom tränger bakterierna in i kroppen och sprider sig till blod och ibland till hjärnhinnor. Normalt sett finns de här bakterierna på slemhinnorna hos omkring hälften av alla småbarn. Bakterierna finns där utan att leda till sjukdom eller besvär, något som kallas för bärartillstånd. Ju äldre barnen blir desto mer sällan hittas bakterierna, hos vuxna är cirka 2,5 % bärare av bakterien. Det är inte känt varför bakterien ibland sprider sig från slemhinnan och in i kroppen och orsakar allvarlig sjukdom. När detta sker blir barnet plötslig sjuk och medtagen, oftast utvecklar de snabbt hög feber och blir slappa och apatiska. Vid spridning till hjärnhinnor får de också en typisk rygg- och nackstelhet. Den här utvecklingen till allvarlig sjukdom kan ske på mindre än ett dygn.

Behandling

I motsats till i många andra länder kan pneumokockbakterier i Sverige oftast behandlas med vanligt penicillin. Men för den här allvarliga sjukdomsvarianten måste penicillinet ges intravenöst, det vill säga direkt i blodet, för en snabb och maximal effekt. Barnen måste alltså läggas in på sjukhus. Penicillinet är mycket effektivt, men trots detta händer det att sjukdomen får en dödlig utgång. Enligt uppgifter från Norska Folkhälsoinstitutet var dödligheten totalt 3 %. I Sverige har två barn avlidit mellan 2005–2011. Bland barn som överlever kan man se följdtillstånd som hydrocefalus (vattenskalle) och nedsatt hörsel. Norska siffror visar dock att mer än 80 % av de som skrevs ut från sjukhus inte hade någon typ av följder.

Förebygga sjukdomen

Under lång tid har vaccin använts för att förebygga infektion med pneumokocker hos äldre personer eller personer med försvagat immunsystem. Detta är först och främst avsett att förebygga allvarlig lunginflammation hos vuxna. Vaccinet är verksamt i 10 år och ges oftast tillsammans med influensavaccin.

Från år 2009 har man också infört vaccin som är avsett för barn. Det här vaccinet skyddar mot 13 undertyper av pneumokocker och de här 13 typerna omfattar de flesta av alla bakterietyper som kan leda till farlig sjukdom hos barn. Vaccinering inkluderades i det svenska barnvaccineringsprogrammet år 2009 och ges på barnavårdscentralen tillsammans med andra vacciner vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas till tidigare ovaccinerade barn upp till sex års ålder. Äldre barn som inte är vaccinerade, men som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det har visat sig att vaccinet tolereras väl och inte ger några allvarliga biverkningar.

Under de tre åren fram tills vaccinering inleddes år 2009 hade 240 fall av allvarlig sjukdom anmälts hos barn under 2 år. Under perioden 2009–2011 anmäldes 153 fall. När hela barnkullar blir vaccinerade kan man också förvänta sig att detta efter hand leder till att sjukdomen blir mer sällsynt då antal friska bärare av bakterien minskar kraftigt.