Gå direkt till huvudinnehållet

Infektion med Vibrio vulnificus

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om Vibrio vulnificus

 • Vibrio vulnificus är en bakterie. Infektion med Vibro vulnificus kan orsaka allvarlig och livshotande sjukdom.
 • Sjukdomsförloppet börjar med en sårinfektion som kan utvecklas till blodförgiftning. Sjukdomen kan också börja med en blodförgiftning efter intag av smittade skaldjur som inte kokats. Symtom i form av feber, frossa, lågt blodtryck och mental påverkan.
 • Bakterien kan komma in i ett sår medan man badar och spridas vidare i kroppen. Man kan också smittas genom att äta infekterade och okokta skaldjur (inga rapporterade fall från svenska livsmedel).
 • Det dramatiska, snabba och karakteristiska sjukdomsförloppet som kan uppstå inom tre dagar efter badning utomhus med ett öppet sår kan leda till misstanke om sjukdomen. Blodprov och odlingsprov kan påvisa bakterien.
 • Infektionen behandlas med antibiotika. Ofta är sjukdomsförloppet så allvarligt att läkemedlet måste ges direkt i blodet.
 • Det är viktigt att snabbt ställa diagnos och ge behandling för att förbättra prognosen.

Vad är Vibrio vulnificus?

Vibrio vulnificus är en bakterie som är besläktad med kolerabakterien (Vibrio cholerae). Bakterien är vanlig i varmt havsvatten och trivs i vattentemperaturer på över 20 °C. Den kan också förekomma i bräckt vatten . Förekomst av bakterien beror inte på förorening eller smuts/avföring i vattnet. Havsvattnets smak, utseende och lukt påverkas inte av bakterien. Organismen dör om vattnet kokas. Bakterien förekommer i de flesta kustfarvatten där temperaturen överstiger 20 °C, inklusive Östersjön.

I Danmark har det anmälts ett relativt stort antal fall och I Sverige anmäldes cirka 50 fall av vibrioinfektioner under 2017. Högst incidens smittade i Sverige är under augusti–oktober. I USA beror de flesta rapporterade fallen på att man ätit råa ostron som odlats i Mexikanska golfen på sommaren. Det finns inga rapporterade fall av blodförgiftning med bakterien Vibrio vulnificus efter intag av svenska livsmedel.

Symtom och tecken

Sjukdomsförloppet börjar med en sårinfektion som kan utvecklas till blodförgiftning (badsårsfeber). Sjukdomen kan också börja med en blodförgiftning efter intag av smittade skaldjur som inte kokats.

Det tar vanligtvis 12–72 timmar efter kontakt med sår, eller 7 timmar upp till några dagar från att man svalt smittat vatten  eller skaldjur, innan sjukdomen bryter ut (inkubationstid).

Vid sårinfektion

Vid infektion i sår uppstår:

 • En smärtsam hudinfektion (cellulit) som utvecklar sig snabbt.
 • Kroppsliga symtom i form av feber, frossa, lågt blodtryck och mental påverkan kan utvecklas efter hand och är tecken på blodförgiftning.

Symtom på blodförgiftning kan komma efter sårinfektion eller utgöra det första symtomet. En blodförgiftning utvecklar sig ofta mycket snabbt och dramatiskt.

Vid intag av smittade skaldjur/vatten

Om man blir smittad via smittade skaldjur/vatten utvecklas som första symtom:

 • Feber.
 • Frossa.
 • Mental påverkan.
 • Eventuellt diarré och kräkningar.

Så småningom kan det också bildas en kraftig hudinflammation med blåmärken och blåsor.

Orsak

Bakterien kommer in i kroppen genom att öppna sår kommer i kontakt med vatten  som innehåller Vibrio vulnificus. Man kan inte bli smittad om man bara har små ytliga sår, såsom sönderrivna myggbett eller små skrapsår. Samtliga fall som rapporterats i Sverige har uppstått i perioder då det varit över 20 °C i vattnet. Äldre och personer med försvagat immunförsvar mot infektionssjukdomar är särskilt utsatta. Det gäller personer med kroniska leversjukdomar som alkoholrelaterad leversjukdom, hepatit B eller C, blodsjukdomar och andra kroniska sjukdomar.

I vatten  med stora koncentrationer av Vibrio Vulnificus som i mexikanska golfen och i Asien kan bakterien smitta genom att man sväljer saltvatten eller skaldjur, men inte i Sverige. 

Diagnos

Det dramatiska, snabba och karakteristiska sjukdomsförloppet som kan uppstå inom tre dagar efter badning utomhus med ett öppet sår kan leda till misstanke om sjukdomen. Blodprov och odlingsprov kan påvisa bakterien.

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika. Ofta är sjukdomsförloppet så allvarligt att läkemedlet måste ges direkt i blodet. Vid allvarlig sjukdom ges intensiv vätskebehandling och patienten måste övervakas noga.

Kirurgisk rensning och dränering av sår är ofta nödvändigt, i sällsynta fall krävs amputering.

Hur kan man förebygga infektion med Vibrio vulnificus?

Patienter med kroniska sjukdomar, speciellt lever- och blodsjukdomar, bör undvika att bada i eller svälja havsvatten/bräckt vatten  som är varmare än 20 °C. Personer med öppna sår bör inte komma i kontakt med varmt havsvatten. Skaldjur från områden med hög havstemperatur bör kokas.

Personer som har badat i bräckt vatten  eller havsvatten med långvarigt höga badtemperaturer, som har sår eller utvecklat sår efter badningen och som utvecklar symtom (vanligen inom 1–2 dygn) på sårinfektion, feber och nedsatt allmäntillstånd bör snarast uppsöka sjukvård.

Prognos

Sjukdomen kan förlöpa i mild form och utan blodförgiftning hos friska personer. Om tillståndet utvecklas till blodförgiftning har det en hög dödlighet. Det är därför viktigt att snabbt ställa diagnos och ge behandling för att förbättra prognosen.

Vill du veta mer?