Gå direkt till huvudinnehållet

Difteri (äkta krupp)

Tidigare var difteri en vanlig infektion, men vaccin mot difteri har använts allmänt sedan 1930-talet. I dag är det ett mycket sällsynt tillstånd i Sverige.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är difteri?

Difteri är en akut infektion som orsakas av difteribakterien (Corynebacterium diphteriae). Bakterien orsakar inflammation i slemhinnan i svalg och luftvägar men kan också förekomma som infektion i hudsår. Bakterien producerar ett gift som kan spridas med blodet och orsaka sjukdom i hjärta och hjärna. Sjukdomen kallades tidigare krupp och det är detta tillstånd som är "äkta" krupp.

Infektionen var vanlig förr i tiden och kunde uppträda i stora epidemier. Den senaste stora epidemin var under andra världskriget. Vaccin mot difteri ingår sedan länge i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ingår i ett samlingsvaccin mot stelkramp, kikhosta, Hib och polio som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder och upprepas vid 5 års ålder och i årskurs 8–9.

På många andra håll i världen är sjukdomen utbredd, bland annat i Ryssland där man hade över 150 000 fall under åren 1990–98. Därför är det mycket möjligt att det uppstår nya fall, ovaccinerade personer är särskilt i riskzonen, och personer som har rest i länder där sjukdomen är vanlig.

Smitta sker vid droppöverföring från den sjuke, exempelvis vid hosta, då man dricker ur samma flaska, kysser varandra eller liknande.

Diagnos

Bakterien leder till inflammation i slemhinnor, främst i hals och bronker. Sjukdomen kan ha ett lindrigt förlopp och arta sig som en vanlig halsfluss. Det kan också ha ett mer dramatiskt förlopp. I dessa fall är det typiskt med en gulvit hinna på slemhinnorna. Hinnorna sitter fast, om man försöker ta bort dem uppstår blödning. Patienterna besväras av hosta och ömhet i svalget. Svullnaden i slemhinnan kan bli så uttalad att den blockerar luftvägarna och ger kväljningar.

Gifter från bakterien kan spridas till hjärta och hjärna och leda till sviktande hjärtfunktion eller förlamning.

Behandling

Antibiotika är effektivt och dödar bakterien. Även motgift ges så fort som möjligt för att neutralisera gifterna.

Det kan vara nödvändigt med så kallad intensivvård om infektionen leder till att luftvägarna blockeras. Med modern behandling är utsikterna till läkning mycket goda.

Den viktigaste åtgärden för att förebygga tillståndet är att genomgå vaccinationsprogrammet på vårdcentralen. Tre vaccindoser ges första levnadsåret och två uppföljande doser fram till 16 års ålder. De soldater som gör militärtjänst får en extra dos. Man rekommenderar en boosterdos (det vill säga en extra dos) till vuxna som ska vistas eller arbeta i områden där sjukdomen är utbredd. En boosterdos ger fullt skydd även om det är många år sedan grundvaccineringen genomfördes.

Vill du veta mer?