Gå direkt till huvudinnehållet

Fästingens livscykel

Publicerad:


Den vanliga fästingen har tre utvecklingsstadier: larv, nymf och vuxen.

När en vuxen hona har sugit blod från ett värddjur faller den av och lägger mellan 2 000 och 3 000 ägg på jorden. Dessa kläcks till larver inom cirka 14 dagar. Larverna väntar på ett förbipasserande djur, oftast en mus, suger sedan blod i två till tre dagar och faller sedan ned på jorden. Utvecklingen till nymf tar därefter normalt ett år.

Nymferna övervintrar som regel innan de försöker fästa sig på ett nytt värddjur. Nymferna kryper upp på växter och buskar och väntar på ett nytt värddjur. Då biter de sig fast igen – nu i tre till fyra dagar, då de suger ännu en blodmåltid. Därefter faller de ned i vegetationen och genomgår utvecklingen till vuxen fästing samma eller följande månad.

De vuxna honorna klättrar åter upp i vegetationen för att hitta ett passande värddjur som de kan suga blod från. Även hanarna försöker fästa sig på ett värddjur – inte för att suga blod, utan för att hitta en hona att para sig med. Vuxna fästingar finns på större däggdjur som harar, rådjur och hundar. Honan suger blod i sju till tio dagar och hennes storlek mångdubblas. Utvecklingen från ägg till vuxen fästing som lägger ägg igen tar omkring tre år.

Den vanliga fästingen är sårbar för torka. Den största förekomsten av vanlig fästing är på fuktiga platser med gräs, små buskar, sly och i öppen skog med rådjur. På platser där rådjuren ligger och vilar kan antalet fästingar vara mycket stort.

Källa: Figuren är tecknad med inspiration från Dessau RB et al.: Lyme borreliose - Klinisk, diagnostik og behandling (Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin och Dansk Neurologisk Selskab, april 2006).