Gå direkt till huvudinnehållet

Postherpetisk neuralgi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kvarstående eller återkommen smärta >3 månader efter infektionsdebut med akut herpes zoster.
Förekomst:
Incidensen postherpetisk neuralgi efter herpes zoster infektion är 5–30 %. Cirka 50 % av personer >85 år med herpes zoster infektion utvecklar posteherpetisk neuralgi.
Symtom:
Brännande smärta som följer den ursprungliga infektionens utbredning, anfall med stickande och "elektrisk stöt"-liknande smärtor. Allodyni där små eller obetydliga stimuli som kläder och vind mot huden utlöser stark smärta.
Klinisk bild:
Som regel inga kliniska fynd när utslagen gått tillbaka.
Diagnostik:
Diagnostiken baseras på anamnes och tidigare herpes zoster infektion.
Behandling:
Smärtstillande – olika behandlingsalternativ beroende på smärtintensitet.
 1. John AR, Canaday DH. Herpes Zoster in the Older Adult. Infect Dis Clin North Am. 2017;31(4):811-826. PMID: 29079160 PubMed  
 2. Forbes HJ, Thomas SL, Smeeth L, et al. A systematic review and meta-analysis of risk factors for postherpetic neuralgia. Pain. 2016;157(1):30-54. PMID: 26218719 PubMed  
 3. Mason L. et al. Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain. BMJ 2004; 328: 991-5. British Medical Journal  
 4. Johnson RW, Rice AS. Clinical practice. Postherpetic neuralgia. N Engl J Med. 2014 Oct 16;371(16):1526-33. doi: 10.1056/NEJMcp1403062. DOI  
 5. LaMotte RH, Shain CN, Simone DA, Tsai EF. Neurogenic hyperalgesia: psychophysical studies of underlying mechanisms. J Neurophysiol 1991; 66: 190. PubMed  
 6. Lin CS, Lin YC, Lao HC, Chen CC. Interventional Treatments for Postherpetic Neuralgia: A Systematic Review. Pain Physician. 2019;22(3):209-228. PMID: 31151330 PubMed  
 7. Wu CY, Lin HC, Chen SF, et al. Efficacy of Pulsed Radiofrequency in Herpetic Neuralgia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Clin J Pain. 2020 Nov;36(11):887-895. PMID: 32701526 PubMed  
 8. Vaccin mot bältros (herpes zoster). Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2020-10-29 www.folkhalsomyndigheten.se  
 9. Oxman MN, Levin MJ, Johnson GR, et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med 2005; 352: 2271-84. PMID: 15930418 PubMed  
 10. Harbecke R, Cohen JI, Oxman MN. Herpes Zoster Vaccines. J Infect Dis. 2021 Sep 30;224(Supplement_4):S429-S442. doi: 10.1093/infdis/jiab387. PMID: 34590136; PMCID: PMC8482024
 11. Gagliardi AM, Andriolo BN, Torloni MR, et al. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(11):CD008858. Published 2019 Nov 7. PMID:31696946. PubMed  
 12. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, Leplège A, Schmader KE, Weinke T. The impact of herpes zoster and post-herpetic neuralgia on quality-of-life. BMC Med. 2010 Jun 21;8:37. doi: 10.1186/1741-7015-8-37. PMID: 20565946 PubMed  
 13. Oster G, Harding G, Dukes E, Edelsberg J, Cleary PD. Pain, medication use, and health-related quality of life in older persons with postherpetic neuralgia: results from a population-based survey. J Pain. 2005 Jun;6(6):356-63. doi: 10.1016/j.jpain.2005.01.359. PMID: 15943957 PubMed  
 14. Helgason S, Petursson G, Gudmundsson S, Sigurdsson JA. Prevalence of postherpetic neuralgia after a single episode of herpes zoster: prospective study with long term follow up. BMJ 2000; 321: 794-6. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim