Gå direkt till huvudinnehållet

Herpes simplex

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten, ofta orolabialt eller genitalt, i vissa fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
Förekomst:
I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. Livstidsprevalensen av orolabial herpes är 20–40 %.
Symtom:
Primärinfektionen är ofta asymtomatisk, men kan i vissa fall ge svåra symtom med gingivostomatit och feber. 
Kliniska fynd:
Vid recidiverande herpes ses grupperade blåsor på rodnad botten orolabialt eller genitalt, ibland på fingrar.
Diagnostik:
Diagnos kan oftast ställas på typisk klinisk bild.
Behandling:
Självläkande tillstånd. Barn med akut gingivostomatit kan behöva stöd för att få i sig vätska.
 1. Pebody RG, Andrews N, Brown D, Gopal R et al. The seroepidemiology of herpes simplex virus type 1 and 2 in Europe. Sex Transm Infect. 2004 Jun;80(3):185-9. PMID: 15170000 PubMed  
 2. Gonsalves WC, Chi AC, Neville BW. Common oral lesions: Part I. Superficial mucosal lesions. Am Fam Physician 2007; 75: 501-7. PMID: 17323710 PubMed  
 3. Gibson JJ, Hornung CA, Alexander GR, Lee FK, Potts WA, Nahmias AJ. A cross-sectional study of herpes simplex virus types 1 and 2 in college students: occurrence and determinants of infection. J Infect Dis 1990; 162: 306-12. PubMed  
 4. Usatine RP, Tinitigan R. Nongenital herpes simplex virus.Am Fam Physician. 2010 Nov 1;82(9):1075-82. PMID: 21121552 PubMed  
 5. Boivin G, Goyette N, Sergerie Y, Keays S, Booth T. Longitudinal evaluation of herpes simplex virus DNA load during episodes of herpes labialis. J Clin Virol 2006; 37: 248-51. PubMed  
 6. Cernik C, Gallina K, Brodell RT. The treatment of herpes simplex infections: an evidence-based review. Arch Intern Med 2008; 168: 1137-44. PubMed  
 7. Anderson BJ. The epidemiology and clinical analysis of several outbreaks of herpes gladiatorum. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35: 1809-14. PubMed  
 8. Jen M, Chang MW. Eczema herpeticum and eczema vaccinatum in children. Pediatr Ann ; 2010: 658-64.
 9. Wu IB, Schwartz RA. Herpetic whitlow. Cutis 2007; 79: 193-6. PubMed  
 10. Spruance SL, Overall JC Jr, Kern ER, Krueger GG, Pliam V, Miller W. The natural history of recurrent herpes simplex labialis: implications for antiviral therapy. N Engl J Med 1977; 297: 69-75. PMID: 194157 PubMed  
 11. Lafferty WE, Coombs RW, Benedetti J, Critchlow C, Corey L. Recurrences after oral and genital herpes simplex virus infection. Influence of site of infection and viral type. N Engl J Med 1987; 316: 1444-9. PMID: 3033506 PubMed  
 12. Chan EL, Brandt K, Horsman GB. Comparison of Chemicon SimulFluor direct fluorescent antibody staining with cell culture and shell vial direct immunoperoxidase staining for detection of herpes simplex virus and with cytospin direct immunofluorescence staining for detection of varicellazoster virus. Clin Diagn Lab Immunol 2001; 8: 909-12. PubMed  
 13. Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 30;(8):CD010684. PMID: 27575957 PubMed  
 14. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, et al. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD010095. PMID: 26252373 PubMed  
 15. Mailoo VJ, Rampes S. Lysine for Herpes Simplex Prophylaxis: A Review of the Evidence. Integr Med (Encinitas). 2017;16(3):42–46. PMID: 30881246 PubMed  
 16. Raborn GW, Martel AY, Lassonde M, Lewis MA, Boon R, Spruance SL, et al., for the Worldwide Topical Penciclovir Collaborative Study Group. Effective treatment of herpes simplex labialis with penciclovir cream: combined results of two trials. J Am Dent Assoc 2002; 133: 303-9. PubMed  
 17. Glenny AM, Fernandez Mauleffinch LM, Pavitt S, Walsh T. Interventions for the prevention and treatment of herpes simplex virus in patients being treated for cancer. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2009: CD006706. Cochrane (DOI)  
 18. INFPREG. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Hämtad 2022-10-28. www.medscinet.se  
 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet