Eczema herpeticum

 • Definition:Eczema herpeticum är en svår infektion med herpesvirus (HSV) i hud där det föreligger atopisk dermatit.
 • Förekomst:Sällsynt tillstånd.
 • Symtom:Utslaget börjar som kupolformade vesikler, som efterhand försvinner och övergår till utstansade sår, skorpor och erytematösa plack.
 • Kliniska fynd:Allvarlighetsgraden varierar från milda till svåra utbrott.
 • Diagnostik:Kompletterande undersökningar kan vara påvisning av HSV i hudlesioner och bakterieodling.
 • Behandling:Systemisk antiviral behandling.

Basfakta

Definition

 • Eczema herpeticum är en svår infektion med herpesvirus (HSV) i hud där det föreligger atopisk dermatit.
 • Det är en dermatologisk akutsituation:1
  • Om tillståndet inte behandlas kan det leda till komplikationer som herpeskeratit och disseminerade HSV-infektioner med visceralt engagemang
 • Utslagen finns vanligtvis i ansiktet, på halsen och på bålen, ibland med systemiska symtom.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.