Gå direkt till huvudinnehållet

Dermatitis herpetiformis

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Autoimmun hudsjukdom med glutenkänslighet.
Förekomst:
Sällsynt tillstånd, vanligast i Skandinavien, prevalens på cirka 30–60 per 100 000 invånare.
Symtom:
Sjukdomen startar gradvis eller relativt snabbt med en starkt kliande, svidande och stickande känsla i huden, särskilt över armbågar, knän och säte.
Kliniska fynd:
Polymorft utslag med små, grupperade papler eller vesikler, eventuellt blåsor (som lätt eroderar), krustor, papler och varierande grad av erytem. Kliandet leder till exkoriationer och eventuellt eksembildning.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar är s-transglutaminasantikroppar och hudbiopsi.
Behandling:
Glutenfri kost. Dapson ger kontroll över hudsymtomen under perioder med uppblossande sjukdom och i väntan på effekten av en glutenfri kosthållning.
 1. Green PHR, Jabri B. Coeliac disease. Lancet 2003; 362: 383-91. PubMed  
 2. Caproni M, Antiga E, Melani L, et.al. Guidelines for the diagnosis and treatment of dermatitis herpetiformis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 663-8. PubMed  
 3. Reunala TL. Dermatitis herpetiformis. Clin Dermatol 2001; 19: 728 - 36. PubMed  
 4. Salmi TT, Hervonen K, Kautiainen H et al. Prevalence and incidence of dermatitis herpetiformis: a 40-year prospective study from Finland. Br J Dermatol. 2011 Aug;165(2):354-9. PMID: 21517799 PubMed  
 5. Gawkrodger DJ, Blackwell JN, Gilmour HM. Dermatitis herpetiformis diagnosis diet and demography. Gut 1984; 25: 151-157. Gut  
 6. Sardy M, Karpati S, Merkl B, Paulsson M. Epidermal transglutaminase (TGase 3) is the autoantigen of dermatitis herpetiformis. J Exp Med 2002; 195: 747-757. PubMed  
 7. West J, Fleming KM, Tata LJ et al. Incidence and prevalence of celiac disease and dermatitis herpetiformis in the UK over two decades: population-based study. Am J Gastroenterol. 2014 May;109(5):757-68. PMID: 24667576 PubMed  
 8. Popp A, Mäki M. Gluten-Induced Extra-Intestinal Manifestations in Potential Celiac Disease-Celiac Trait. Nutrients 2019. pmid:30717318 PubMed  
 9. Bonciani D, Verdelli A, Bonciolini V, et al. Dermatitis herpetiformis: from the genetics to the development of skin lesions. Clin Dev Immunol 2012; 2012:239691. PubMed  
 10. Askling J, Linet M, Gridley G, et al. Cancer incidence in a population-based cohort of individuals hospitalized with celiac disease or dermatitis herpetiformis. Gastroenterology 2002; 123:1428. PubMed  
 11. Bolotin D, Petronic-Rosic V. Dermatitis herpetiformis. Part I. Epidemiology, pathogenesis, and clinical presentation. J Am Acad Dermatol 2011; 64:1017. PubMed  
 12. Swerdlow AJ, Whittaker S, Carpenter LM, English JS. Mortality and cancer incidence in patients with dermatitis herpetiformis: a cohort study. Br J Dermatol 1993; 129: 140 - 4. PubMed  
 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet