Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod

 • Definition:Infektioner i hud, mjukdelar och blod orsakade av bakterien Streptococcus pyogenes, grupp A-streptokocker (GAS).
 • Förekomst:Icke-invasiva GAS-infektioner är vanliga medan invasiva GAS-infektioner är ovanliga. 
 • Symtom:Beror på vilken infektion GAS har orsakat.
 • Kliniska fynd:Beror på vilken infektion GAS har orsakat.
 • Diagnostik:Påvisning av GAS kan göras med hjälp av odling och/eller snabbtest för GAS.
 • Behandling:Vid lindriga infektioner räcker ofta antibiotikabehandling. Vid svårare infektioner kan dessutom intensivvård, kirurgi, behandling med immunoglobuliner och syrgasbehandling behövas. 

Basfakta

Definition

 • Grupp A-streptokocker (GAS):1
  • Kallas även för betahemolyserande grupp A-streptokocker eller Streptococcus pyogenes
  • Bakterien är en vanlig orsak till infektioner hos människor och kan ge infektioner i alla typer av vävnad, men infektioner i hud och hals är vanligast
 • Icke-invasiv infektion med GAS:
  • Vanliga infektioner
  • Faryngit, tonsillit, scharlakansfeber, peritonsillär abscess, otit, sinuit, perianal streptokockdermatit, sårinfektion, erysipelas, cellulit
 • Invasiva GAS-infektioner:
  • Omfattar nekrotiserande fasciit, nekrotiserande pannikulit, toxic shock syndrome, puerperal sepsis (barnsängsfeber) eller annan invasiv infektion med GAS
  • Alla fall av invasiv infektion med GAS är anmälningspliktiga2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.