Gå direkt till huvudinnehållet

Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Infektioner i hud, mjukdelar och blod orsakade av bakterien Streptococcus pyogenes, grupp A-streptokocker (GAS).
Förekomst:
Icke-invasiva GAS-infektioner är vanliga medan invasiva GAS-infektioner är ovanliga. 
Symtom:
Beror på vilken infektion GAS har orsakat.
Kliniska fynd:
Beror på vilken infektion GAS har orsakat.
Diagnostik:
Påvisning av GAS kan göras med hjälp av odling och/eller snabbtest för GAS.
Behandling:
Vid lindriga infektioner räcker ofta antibiotikabehandling. Vid svårare infektioner kan dessutom intensivvård, kirurgi, behandling med immunoglobuliner och syrgasbehandling behövas. 
  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS). 2016-07-19 (Hämtad 2020-11-04). www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Folkhälsomyndigheten. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen. 2019 (Hämtad 2020-11-04). www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Folkhälsomyndigheten. Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv. Inget datum (Hämtad 2020-11-04). www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 2023. www.folkhalsomyndigheten.se  
  5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Stjärtfluss hos barn. 2019-05-09 (Hämtad 2020-11-05). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  6. Kanwal S, Vaitla P. Streptococcus Pyogenes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID:32119415. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Internationellt samarbete

  • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete