Behçets sjukdom

Basfakta

Definition

  • Behçets sjukdom är en inflammatorisk multiorgansjukdom som kännetecknas av recidiverande orala och genitala ulcerationer, uveit och hudsymtom i form av erythema nodosum, pseudofollikulit och akneformade lesioner.1-2
  • Andra organ påverkas i varierande grad.
  • Sjukdomen fick sitt namn 1937 efter den turkiska dermatologen Hulusi Behçet som först beskrev det tredubbla symtomkomplexet av recidiverande orala aftösa sår, genitala sår och uveit.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.